An toàn vệ sinh viên – đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6

Điều 74 Luật atvslđ 2015, mỗi tổ sản xuất trong các cơ sơ sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn vệ sinh viên nhóm 6 kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Vậy an toàn vệ sinh viên nhóm 6 là gì, có quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào? Cùng xem bài viết dưới đây của Học viện Xây dựng để biết thông tin chi tiết.

An toàn vệ sinh viên nhóm 6 được quy định như thế nào?

 • Vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu chấp hành theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra( Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động)
 • An toàn vệ sinh viên là người đảm nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN ở tổ, khoa, phòng.
 • Hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn của Bạn chấp hành công đoàn cơ sở trên cơ sở quy chế của mạng lưới atvs; phối hợp chuyên môn, kỹ thuật an toàn trong quá trình thực hiện nhiêm vụ với người làm công tác an toàn vệ sinh.

Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh viên

 • Tất cả những người lao động trực tiếp ở các tổ chức… nếu đáp ứng được nguyên tắc, tiêu chuẩn quy định đều có thể được bầu chọn trở thành an toàn vệ sinh viên.
 • An toàn vệ sinh viên là người có kinh nghiệm nghề nghiệp, có hiểu biết, kiến thức cũng như kinh nghiệm về công tác bảo hộ lao động.
 • Có sức khoẻ, uy tín và chấp hành gương mẫu trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nghĩa vụ của an toàn vệ sinh viên

 • Có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn để nâng cao nhận thức của mọi người trong công tác bảo hộ lao động và chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Phát huy tính tích cực của mỗi công nhân viên trong phong trào bảo hộ lao động, từ đó có những biện pháp tránh những tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,cháy nổ, bảo vệ môi trường…
 • Phát hiện và ngăn chặn những hành vi thiếu sót kịp thời và những biểu hiện vi phạm bảo hộ lao động cũng như quy định về an toàn vệ sinh lao động…

Nguyên tắc tổ chức

 • Là tổ chức hoạt động bảo hộ lao động cho người lao động. Nó được thành lập dưới sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động với Công đoàn cơ sở.
 • Những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hay công ty có công việc mang tính chất độc hại, nguy hiểm…  ít nhất mỗi khoa phải có một an toàn vệ sinh viên.
 • Bạn Chấp hành công đoàn cơ sở phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, tổ chức và xây dựng nội dung theo quy định Pháp luật, hoạt động theo quy chế mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Tại điều 74 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, mỗi tổ sản xuất trong các cơ sơ sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và bạn hành quy chế hoạt động của mạng lưới atvs sau khi thống nhất với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành đoàn cơ sở.

An toàn vệ sinh viên giúp thực hiện tốt An toàn lao động

 • Tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc phải nghiêm túc chấp hành quy định về công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động; đồng thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng, nhóm nghiêm chỉnh thực hiện, tuân thủ, bảo quản thiết bị an toàn cũng như phương tiện bảo vệ cá nhân.
 • Giám sát quy trình, quy chuẩn thực hiện nội quy an toàn, vệ sinh lao động; phát hiện những sai lầm, thiếu sót cũng như trường hợp mất an toàn, vệ sinh thiết bị…
 • Tham gia xây dựng kế hoạch và hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động mới đến làm việc ở tổ.
 • Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động,  bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cũng nhiều khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc…
 • Báo cáo tổ chức công đoàn, thanh tra lao động về những trường hợp mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hay mất an toàn máy, thiết bị, tư vật chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động nhưng không được khắc phục.

Liên hệ huấn luyện an toàn vệ sinh viên nhóm 6

Học viện xây dựng tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh viên (thuộc đối tượng atvslđ nhóm 6) cho các tổ chức với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ giảng viên uy tín.

Quý công ty, doanh nghiệp vui lòng liên hệ tư vấn Học viện Xây dựng:

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!