Các nhóm huấn luyện an toàn lao động uy tín, chất lượng

Các nhóm huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động là công tác bắt buộc với tất cả các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người lao động nhằm nâng cao ý thức về an toàn trong lao động và giảm được các rủi ro, giảm thiếu nguy cơ tai nạn lao động không đáng có xảy ra.

Theo nghị định của Bộ Lao Động quy định một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định an toàn thiết bị và quan trắc môi trường lao động.

Các nhóm huấn luyện an toàn lao động uy tín, chất lượng

Các nhóm huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Đối tượng huấn luyện  an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, điều 150 Bộ luật lao động được cụ thể thành các nhóm sau:

Nhóm 1

Người làm công quản lý ( trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều này) bao gồm:

Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Các nhóm huấn luyện an toàn lao động uy tín, chất lượng

Nhóm 2

Các bộ chuyên trách, bán chuyên trách an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở

Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nhóm 3

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này

Nhóm 4

Người lao động không thuộc 3 nhóm trên ( bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn vệ sinh viên

Nội dung của các nhóm huấn luyện an toàn lao động

nội dung nhóm an toàn

Các nhóm huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44 có thời gian đào tạo và nội dung huấn luyện khác so với thông tư như sau:
Nhóm 1: Thời gian là 2 ngày

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

Công tác tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện quy định về an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

Phân định và giao quyền hạn, trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động

Các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm gây hại và biện pháp ngăn ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Văn hóa an toàn trong kinh doanh sản xuất.

Nhóm 2: Thời gian là 6 ngày

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động

Phân tích đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.

Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra và điều tra tai nạn lao động

Những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trác môi trường lao động.

Quản lý máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Thống kê báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 3: Thời gian là 3 ngày

huấn luyện an toàn nhóm 2

Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Hệ thống những kiến thức tổng hợp về máy móc, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, gây hại. Biện pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt vè an toàn vệ sinh lao động.

Các quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động.

Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động có liên quan đến công việc của người lao động.

Nhóm 4: Thời gian 2 ngày

Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc bao gồm quy trình làm việc cũng như yêu cầu cụ thể về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở làm việc.

Nhóm 5: Thời gian 7 ngày

Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Yếu tố gây hại tại nơi làm việc

Công tác tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố gây hại

Lập hồ sơ an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở làm việc

Những căn bệnh nghề nghiệp thường gặp và phương pháp phòng chống.

Tổ chức và kỹ năng sơ cấp cứu

Phòng chất dịch bệnh tại nơi làm việc

Lập và quản lý các thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.

Nhóm 6: thời gian là 4 giờ

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo nhóm 6: xem chi tiết an toàn vệ sinh viên

Với các nội dung chia sẻ về các nhóm huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và cấp chứng chỉ an tòa lao động như trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những vướng mắc về công tác đào tạo. Đồng thời, Học viện Xây dựng liên tục tổ chức các khóa huấn luyện an toàn lao động cho cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước cho đầy đủ 6 nhóm trên.

Liên hệ đăng ký tham gia các nhóm huấn luyện an toàn lao động

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!