Cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp đúng quy định

Chứng chỉ sơ cấp là một chứng chỉ vô cùng quan trọng của những người muốn đi làm một công việc nào đó thay vì không muốn theo con đường học vấn. Nó cũng rất quan trọng với những người mà muốn nâng cao thêm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình để được thăng tiến trong công việc.

Chứng chỉ này do cơ sở, trung tâm cơ sở đào tạo trình độ sơ cấp mà người học đăng ký học cấp cho. Ở mỗi địa chỉ đào tạo, lĩnh vực nghề nghiệp thì mẫu chứng chỉ cũng như những nội dung trên chứng chỉ là khác nhau.

Tuy nhiên tất các những mẫu chứng chỉ, nội dung thông tin về chứng chỉ đều phải tuân theo những quy định của pháp luật. Bài viết hôm nay xin chia sẻ bạn đọc với chủ đề cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp hợp pháp. 

cach-ghi-noi-dung-tren-chung-chi-so-cap
Mẫu chứng chỉ sơ cấp tuân thủ theo các quy định của chính phủ thì cách ghi nội dung thông tin như thế nào cho phù hợp

Cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp được hiểu là như thế nào?

Những nội dung trên chứng chỉ sơ cấp là những thông tin liên quan đến người nhận chứng chỉ. Chứng chỉ sơ cấp là một bằng cấp để công nhận sự hoàn thành chương trình đào tạo liên quan đến một lĩnh vực nghề ghiệp nào đó. Nó thể hiện cho việc người học đã nắm bắt, đạt những tiêu chuẩn về đầu ra của khóa học sơ cấp nghề.

Người học phải tích lũy được khối lượng kiến thức và đạt được năng lực nghề nghiệp đúng theo quy định của các văn bản pháp luật. Ngoài ra thì người học phải đủ điều kiện để công nhận tốt nghiệp và đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ.

Trên chứng chỉ sơ cấp sẽ thể hiện tất cả những nội dung: người nhận chứng chỉ là ai, chứng chỉ về nghề nghiệp, xếp loại, niên khóa, do đơn vị nào cấp, …Cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp là cách thức ghi thông tin quan trọng nhất của chứng chỉ sơ cấp.

Việc ghi thông tin này phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp sẽ ảnh hưởng đến giá trị của chứng chỉ. Chính vì cần phải ghi thông tin chứng chỉ sơ cấp một cách đúng đắn và chính xác. 

cach-ghi-noi-dung-tren-chung-chi-so-cap
Chứng chỉ sơ cấp đã được ghi nội dung một cách hoàn chỉnh

Cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấpmẫu chứng chỉ sơ cấp

Cần phải phân biệt một cách rõ ràng và mạch lạc hai yếu tố này của chứng chỉ sơ cấp. Bởi vì nó có sự khác biệt hoàn toàn với nhau. 

Mẫu chứng chỉ sơ cấp là mẫu định dang, form, cách trình bày chứng chỉ được quy định tại các văn bản pháp luật của chính phủ. Những cơ sở, trung tâm đào tạo phải tuân thủ nghiêm ngặt trong việc thiết kế mẫu chứng chỉ, logo của đơn vị mình sao cho phù hợp.

Mẫu chứng chỉ sơ cấp mang tính bắt buộc mà những cơ sở, trung tâm dạy nghề phải thực hiện theo. Vì nó được quy định chi tiết và rõ ràng nhất trong Thông tư  34/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung tại điều 28 mục 10. 

Cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp chỉ là cách thức ghi, trình bày thông tin trên chứng chỉ một cách đầy đủ, khoa học, chính xác và tuân thủ theo pháp luật. Dựa trên mẫu chứng chỉ sơ cấp mà cách ghi nội dung trên chứng chỉ tại các trung tâm, cơ sở đào tạo sơ cấp có sự điều chỉnh sao phù hợp. 

cach-ghi-noi-dung-tren-chung-chi-so-cap
Mẫu chứng chỉ và cách ghi nội dung thông tin trên chứng chỉ là hoàn toàn khác nhau

Cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp hợp pháp bao gồm những yếu tố gì? 

Dựa theo các văn pháp luật của nhà nước liên quan đến việc ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp gồm có

  •  Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung làm căn cứ lập lên mẫu chứng chỉ sơ cấp.
  • Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH có quy định về cách ghi nội dung trên chứng chỉ, bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp tại phụ lục số 2. Ở cuối của nội dung phụ lục có phần ghi chú chỉ ra rằng cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp giống với cách ghi trên chứng chỉ, bản sao chứng nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp. 
cach-ghi-noi-dung-tren-chung-chi-so-cap
Cách ghi nội dung trên chứng chỉ, bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sơ cấp

Dựa trên căn cứ là các thông tư liên quan đến mẫu chứng chỉ và thông tư quy định cách ghi nội dung trên bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp. Ta có thể tóm gọn những thông tin cần thiết và liên quan cần phải ghi trong chứng chỉ sơ cấp.

Theo thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung thì chứng chỉ được in 2 mặt gồm 4 trang và thông tin in trên 3 trang. Trong đó thì mẫu chứng chỉ trong thông tư này gồm hai văn bản được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 

Văn bản viết bằng tiếng Việt thì những thông tin cần ghi trên chứng chỉ là:

  • Đầu tiên không thể thiếu được chức danh của người đúng đầu, tên cơ sở đào tạo và bậc trình độ mà người học đạt được theo khung trình độ quốc gia. Bên cạnh đó là việc điền tên nghành nghề mà người học đã được học và đào tạo tại cơ sở đào tạo.
  • Cần phải điền tên của người được cấp chứng chỉ đúng với trên giấy tùy thân  của người học ví dụ như giấy khai sinh, chứng minh thư, …Tiếp theo là điền giới tính, ngày tháng năm sinh của người nhận chứng chỉ. Tiếp đến là phân loại xếp loại chứng chỉ sơ cấp cho học viên. 
  • Ghi địa chỉ mà trung tâm, cơ sở đào tạo đặt làm trụ sở chính của mình. Thời gian cấp chứng chỉ là không thể thiếu bao gồm: ngày, tháng, năm. Sau đó là đến phần xác nhận đóng dấu và ký tên của người đứng đầu cơ sở đào tạo như giám đốc, viên trưởng hoặc hiệu trưởng trường. Việc xác nhận này phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Cuối cùng là số hiệu của chứng chỉ, thời gian vào sổ cấp chứng chỉ. 

Văn bản viết bằng tiếng Anh thì cần phải ghi những thông tin: 

Cùng gồm những thông tin như văn bản tiếng Việt nhưng thay vì được trình bày bằng tiếng Việt thì được trình bày bằng tiếng Anh. Tuy nhiên nếu người nhận là người nước ngoài thì những thông tin của người nhận: quê quán, ngày tháng năm sinh, … thì phải đúng theo hộ chiếu. 

cach-ghi-noi-dung-tren-chung-chi-so-cap
Cách ghi nội dung theo thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH giống hệt với cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp

Cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp hợp pháp cần phải lưu ý?

  • Nếu đơn vị cơ sở đào tạo ghi nội dung chứng chỉ không phải in hay đánh máy mà viết bằng tay thì cần phải có sự căn chỉ phù hợp để chứng chỉ trông chuyên nghiệp hơn. 
  • Các nội dung ghi trên chứng chỉ phải tuân thủ những quy định trong các văn bản pháp luật: cỡ chữ, phông chữ, kiểu chữ, màu chữ, …
  • Các văn bản tiếng Việt thì phải viết đúng bằng chữ tiếng Việt và ngược lại văn bản tiếng Anh cũng vậy. Nội dung thông tin trên hai văn bản này cần phải ghi làm sao có ý nghĩa tương đồng với nhau. 
  • Khi tiến hành ghi nội dung trên chứng chỉ cần phải đảm bảo sự chính xác, không được tẩy xóa, không được quá bé, quá mờ hay chữ bị lem. 
  • Các nội dung ghi trên chứng chỉ cần phải có sự khoa học, trung thực và tuân thủ theo mẫu chứng chỉ đã quy định của chính phủ. 

Các bạn thấy đấy những đơn vị, cơ sở đào tạo nghề và cấp chứng chỉ cho người học phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật. Trong đó có cách ghi nội dung trên chứng chỉ sơ cấp phải đảm bảo được sự chính xác, rõ ràng, trung thực và đúng với quy định của pháp luật.

Một chứng chỉ có giá trị là chứng chỉ tuần theo những quy định về mẫu chứng, cách ghi thông tin phù hợp. Hy vọng qua bài viết này bạn đọc sẽ có thêm những kiến thức về lĩnh vực này. Chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. 

Các bạn có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ

Thông tin liên hệ

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!