Cần có chính sách hỗ trợ dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy, bạn Vinh Quang (email: [email protected]…) đề nghị dự thảo cần bổ sung chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ về phòng cháy, chữa cháy.

Bạn Quang viết: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy có quy định: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện được tham gia hoạt động dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy.

Tôi cho rằng việc bổ sung quy định này là cần thiết, nhằm huy động nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, hoạt động phòng cháy, chữa cháy là hoạt động mang tính xã hội, trước hết là không vì mục tiêu lợi nhuận. Do vậy để khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia dịch vụ phòng cháy, chữa cháy, dự thảo luật cần bổ sung quy định theo hướng nhà nước có chính sách hỗ trợ phù hợp để tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, dự thảo luật cũng cần có quy định nhà nước trợ giá, hoặc ưu đãi để khuyến khích người dân, nhất là người dân sống ở khu đông dân cư trang bị đối với nhóm dụng cụ phòng cháy chữa cháy cho gia đình.

Mời bạn đọc tiếp tục góp ý dự thảo tại đây.

(Theo chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay