Category Archives: Dịch vụ tư vấn hồ sơ chứng chỉ hành nghề xây dựng

Dịch vụ tư vấn hồ sơ chứng chỉ hành nghề xây dựng, cấp cho cá nhân hoạt động trong 6 lĩnh vực: khảo sát xây dựng, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình, giám sát thi công, định giá và quản lý dự án.