Đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ đấu thầu xây dựng

Đấu thầu xây dựng là quá trình lựa chọn các nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu của gói thầu xây dựng, lắp đặt các thiết bị cho công trình của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh công bằng giữa các nhà thầu xây dựng. Để được tham gia vào các phiên đấu thầu xây dựng, bắt buộc các thành viên của nhà thầu phải có chứng chỉ đấu thầu xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu gồm những loại nào?

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu bao gồm:

– Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn

– Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa

– Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ phi tư vấn

– Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp

chung-chi-dau-thau-cac-loai

Những đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ đấu thầu xây dựng

Theo Điều 16 Khoản 2 Luật đấu thầu và Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định, thì các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc đấu thầu như: Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ dự thầu,…. phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Cụ thể những người làm những công tác trên thuộc các đơn vị sau phải có chứng chỉ đấu thầu xây dựng:

– Các cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp

– Các cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực tư vấn đấu thầu xây dựng, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu xây dựng.

– Các cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách.

Những đối tượng không bắt buộc phải có chứng chỉ đấu thầu xây dựng

– Các cá nhân thuộc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện một dự án nào đó và ban này sẽ giải thế khi dự án đó kết thúc.

– Các cá nhân thuộc cục, vụ, sở, huyện, doanh nghiệp nhà nước tham gia trực tiếp vào công việc được quy định tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 và không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu.

chung-chi-hoat-dong-dau-thau-xay-dung

– Các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc được quy định tại Khoản 7 Điều 35 Thông tư số 03 về mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nghiệm, không thường xuyên,liên tục và không hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực đấu thầu.

Tuy nhiên, các cá nhân nêu trên không cần chứng chỉ đấu thầu xây dựng, nhưng khi tham gia vào hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu

Điều kiện để cấp chứng chỉ đấu thầu xây dựng 

Các cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hoạt động đấu thầu xây lắp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

– Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản được cấp theo quy định của pháp luật.

– Tốt nghiệp chuyên môn trình độ đại học trở lên.

– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hiện tại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

– Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm việc liên tục làm công tác liên quan trực tiếp đến các hoạt động đấu thầu hoặc tổng thời gian ít nhất là 05 năm không liên tục làm công tác liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu.

– Đạt yêu cầu kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ đấu thầu do Cục Quản lý đấu thầu – Bộ kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ đấu thầu

ho-sơ-dang-ky-chung-chi-dau-thau

– Đơn đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ theo mẫu 

–  02 ảnh màu kích thước 3×4 chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất

–  02 phong bì có dán tem và ghi rõ Họ tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu có chứng thực 

– Bản kê khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu. Bản khai phải có xác nhận của đại diện có thẩm quyền thuộc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ đầu tư của dự án mà mình đã tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. 

Trong trường hợp cá nhân đăng ký dự thi sát hạch không do một cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp nào  thì phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm tham gia hoạt động đấu thầu.

–  Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu.

–  Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên, bản sao chứng chỉ đấu thầu cơ bản có chứng thực. 

Ngoài việc chuẩn bị giấy phép kinh doanh cho các nhà thầu xây dựng thì hồ sơ năng lực của các thành viên trong nhà thầu cũng cần phải được chú trọng. Được huấn luyện và cấp chứng chỉ đấu thầu xây dựng là điều kiện tiên quyết cho việc dự thầu của doanh nghiệp.