Chứng chỉ xây dựng bao gồm những loại nào

Với  những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chứng chỉ xây dựng không còn xa lạ. Để làm việc trong ngành xây dựng, chứng chỉ xây dựng là cần thiết. Chứng chỉ này bao gồm 2 loại: chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Hình 1: Mẫu Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Chứng  chỉ hành nghề xây dựng hiện nay cấp cho cá nhân hoạt động trong 6 lĩnh vực: khảo sát xây dựng, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình, giám sát thi công, định giá và quản lý dự án.

Muốn được cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân cần làm hồ sơ yêu cầu cấp. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo các điều kiện tương ứng với từng hạng và lĩnh vực hoạt động xây dựng. 

Tương ứng với từng hạng và lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, tổ chức phải có cá nhân đảm nhận các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; cá nhân tham gia thực hiện công việc có chuyên môn phù hợp theo quy định.

Mỗi cá nhân thuộc tổ chức có thể đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, tham gia thực hiện các công việc khi đáp ứng được điều kiện năng lực tương ứng theo quy định.

Cá nhân tham gia thực hiện công việc của tổ chức được xác định là phù hợp với lĩnh vực hoặc loại hình đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khi có trình độ chuyên môn được đào tạo tương ứng  phù hợp với công việc đảm nhận.

Riêng trường hợp cá nhân phụ trách thi công phải có trình độ chuyên môn được đào tạo tương ứng với trình độ chuyên môn được đào tạo của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Ảnh mẫu chứng chỉ năng lực xây dựng

Hình 2: Mẫu chứng chỉ năng lực hoạt động xd

Tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực sau cần có chứng chỉ năng lực: khảo sát, lập quy hoạch; thiết kế, thẩm tra thiết kế ; lập, thẩm tra dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; thi công công trình; giám sát thi công; kiểm định xây dựng và quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư.

Chứng chỉ năng lực gồm 3 loại: loại I do Bộ Xây Dựng cấp, loại II và III do Sở Xây dựng cấp. 

Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Tổ chức chưa đủ Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có Điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bao gồm các tài liệu sau:

  1. Đơn đề nghị.
  2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
  3. Danh sách cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).
  4. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Trình tự thời gian xử lý

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.

Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực không quá 15 ngày đối với chứng chỉ năng lực hạng I; 10 ngày đối với Chứng chỉ năng lực hạng còn lại.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được cộng tối đa 05 Điểm, nhưng tổng Điểm không quá 100 Điểm.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.

Xem thêm: 

Là tổ chức chuyên hỗ trợ các vấn đề liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ năng lực xây dựng, Học Viện xây dựng sẽ giúp bạn có được chứng chỉ này nhanh và dễ dàng nhất.

Liên hệ để được tư vấn miễn phí: Địa chỉ: 158 Phố Hạ Đình,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0947 678 529

Facebook Messenger: Chat với NV Tư vấn