Công trình cấp IV có cần làm chứng chỉ năng lực xây dựng không?

lam-chung-chi-nang-luc-xay-dung

Công trình cấp IV có cần làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hay không? Đang là câu hỏi của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đặt ra. Để trả lời được câu hỏi này, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xây dựng cần phải tìm hiểu kỹ các Điều, Khoản tại nghị định 100/2018/NĐ-CP mới nhất của Chính Phủ.

Phân loại cấp công trình

Việc phân cấp công trình xây dựng được căn cứ dựa trên cơ sở loại kết cấu công trình, quy mô công trình cũng như tầm quan trọng của công trình để áp dụng vào trong hoạt động.

Phân cấp công trình còn nhằm phân hạng năng lực hoạt động xây dựng cho các công ty xây dựng. Yêu cầu về công trình cần lập chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế xây dựng công trình, giám sát công trình,… Ngoài ra nó còn thể hiện trách nhiệm để thực hiện công trình xây dựng. 

lam-chung-chi-nang-luc-xay-dung-1
lam-chung-chi-nang-luc-xay-dung

Căn cứ theo quy định về tiêu chí đánh giá và phân cấp công trình xây dựng, mỗi loại công trình được chia thành 5 cấp và tính theo độ bền vững để xác định thời gian sử dụng công trình:

– Công trình xây dựng cấp đặc biệt có niên hạn sử dụng trên 100 năm.

– Công trình xây dựng cấp I có niên hạn sử dụng trên 100 năm.

– Công trình xây dựng cấp II có niên hạn sử dụng từ 50 – 100 năm.

– Công trình xây dựng cấp III có niên hạn sử dụng từ 20 – dưới 50 năm.

– Công trình xây dựng cấp IV có niên hạn sử dụng dưới 20 năm.

Trong mỗi loại công trình xây dựng sẽ có những tiêu chí phân hạng chứng chỉ năng lực riêng.

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I được thực hiện tất cả các công trình các cấp cùng loại với lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ năng lực.

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II được thực hiện các công trình xây dựng từ cấp II trở xuống cùng loại với nội dung được ghi trong chứng chỉ năng lực.

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III được thực hiện các công trình xây dựng cấp III trở xuống cùng loại với lĩnh vực xây dựng được ghi trong chứng chỉ năng lực xây dựng.

Công trình cấp IV có cần làm chứng chỉ năng lực xây dựng không?

Có rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị xây dựng với quy mô nhỏ hoặc mới thành lập chưa đủ điều kiện năng lực. Khi tham gia vào hoạt động xây dựng, đấu thầu các công trình xây dựng nhỏ cấp IV trở xuống đang là nỗi băn khoăn có cần chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hay không? 

Theo quy định tại Điều 57 Nghị định 100/2018/NĐ-CP mới nhất của Chính phủ. Tất các các doanh nghiệp, công ty tham gia vào hoạt động xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Chính vì vậy, đối với các công trình cấp IV, yêu cầu doanh nghiệp hoặc công ty xây dựng cũng cần phải có chứng chỉ xây dựng hạng III trở lên cùng loại với lĩnh vực được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

cong-trinh-cap-IV-co-can-chung-chi-nang-luc
cong-trinh-cap-IV-co-can-chung-chi-nang-luc

Các công trình xây dựng cấp IV mà thuộc các lĩnh vực xây dựng dưới đây bắt buộc phải làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

– Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình; khảo sát thủy văn công trình xây dựng, khảo sát địa chất công trình.

– Lập quy hoạch xây dựng.

– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Thiết kế kiến trúc công trình;  thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông. 

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Thi công xây dựng công trình.

– Giám sát thi công xây dựng công trình

Điều kiện làm chứng chỉ năng lực xây dựng thực hiện công trình cấp IV

dieu-kien-lam-chung-chi-nang-luc-xay-dung
dieu-kien-lam-chung-chi-nang-luc-xay-dung

– Tổ chức, doanh nghiệp phải có giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

– Nội dung đăng ký làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Những cá nhân đảm nhận các chức danh chủ chốt của công ty phải có hợp đồng lao động với công ty đề nghị làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

– Đối với các dự án hoặc công trình xây dựng có tính chất đặc thù như: Nhà máy sản xuất các hóa chất độc hại, Nhà máy sản xuất điện hạt nhân, Nhà máy sản xuất các vật liệu nổ thì những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt đó ngoài yêu cầu về chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực xây dựng thì còn phải được bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án hoặc công trình.

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa là 05 năm. Khi hết hiệu lực cần làm thủ tục xin cấp lại.

 Bên cạnh đó, đối với mỗi hạng chứng chỉ năng lực xây dựng và các lĩnh vực trong hoạt động xây dựng khác nhau sẽ có thêm những điều kiện riêng khác nhau về nhân sự, điều kiện năng lực, cơ sở vật chất.

Như vậy, không chỉ riêng những công trình cấp I, cấp II, cấp III mà các công trình cấp IV cũng đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng phải làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay