Cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn lao động nhanh nhất năm 2020

Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động được đào tạo ngay tại Học Viện Xây Dựng với chi phí rẻ, hồ sơ nhanh ngọn. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hiện nay việc chuẩn vị huấn luyện an toàn lao động tại doanh nghiệp đang là một quy trình hết dức quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Doanh nghiệp được chính phủ quy định trong bộ luật lao động nhằm hạn chế rủi ro tai nạn lao động cho người lao động, giúp cho người lao động nhận diện được những mối nguy hiểm trong vấn đề làm việc, đưa ra các biện pháp đề phòng rủi ro, giảm thiểu tối đa các sự cố tai nạn về còn người và máy móc.

Đối tượng để tham gia khóa học huấn luyện an toàn lao động

Với ngành nghề kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn là một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3,4: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động. Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn lao động nhanh nhất năm 2020

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.”

Tổ chức huấn luyện được phân loại theo đặc điểm, tính chất phức tạp của đối tượng huấn luyện cụ thể:

+ Hạng A huấn luyện nhóm 4 và 6;

+ Hạng B huấn luyện nhóm 1, 4, 5 và 6;

+ Hạng C huấn luyện nhóm 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

+ Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động

+ Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

+ Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

+ Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng hoặc tổ chức triển khai về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

+ Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện nội dung lý thuyết chuyên ngành

+ Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 3 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

+ Người có trình độ cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên nghành huấn luyện và có ít nhất 4 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện thực hành

+ Huấn luyện thực hành nhóm 2: Người có trình độ từ cao đẳng trờ lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo công việc thực hành đối với từng máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện.

+ Huấn luyện thực hành nhóm 3: Người có trình độ từ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện có ít nhất 3 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh phù hợp với công việc huấn luyện.

+ Huấn luyện thực hành nhóm 4: Người có trình độ từ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 03 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện.

Trên đây là tư vấn về dịch vụ huấn luyện an toàn lao động các học viên tham khảo thêm. Nếu còn vướng mắc, không rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ tới chúng tôi theo địa chỉ:

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!