Đăng ký thi sát hạch xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I

Bạn đang có nhu cầu tham gia vào hoạt động xây dựng và đang mong muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I. Nhưng bạn lại chưa biết lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hạng I của Bộ xây dựng? Bạn không biết quy chế và nội dung thi như thế nào? Hãy để Học viện xây dựng giải đáp các thắc mắc của bạn qua bài viết dưới đây nhé!

Đăng ký thi sát hạch xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I

Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nói sẽ được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Đề thi sát hạch gồm 25 câu hỏi trong đó có 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 5 câu về kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực mà cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I. Những câu hỏi này sẽ được lọc từ bộ câu hỏi trắc nghiệm một cách ngẫu nhiên. Thời gian tối đa cho một bài thi sát hạch là 30 phút kể từ khi người dự thi đăng ký vào hệ thống bài thi.

thi-cap-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung

Điểm số tối đa cho một bài thi là 100 điểm. Trong đó có 80 điểm cho phần thi kiến thức chuyên môn và 20 điểm cho phần thi kiến thức pháp luật có liên quan. Kết quả bài thi nào đạt tổng điểm trên 80 điểm và có điểm phần thi kiến thức pháp luật từ 16 điểm trở lên sẽ đạt yêu cầu xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I.

Với trường hợp đối tượng dự thi được miễn thi sát hạch về kiến thức chuyên môn thi các nhân đó phải trả lời 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực đăng ký xin cấp chứng chỉ. Cá nhân dự thi phải đạt tối thiểu 40 điểm về kiến thức pháp luật. Thời gian làm bài thi này là 12 phút kể từ khi người dự thi đăng nhập vào hệ thống làm bài thi.

Việc thi sát hạch sẽ được tổ chức theo khu vực hoặc theo địa phương. Thời gian tổ chức thi sát hạch sẽ được tổ chức hàng quý hoặc tổ chức đột ngột nếu như có yêu cầu từ Hội đồng xét duyệt sao cho phù hợp với việc xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I.

Trước thời gian tổ chức thi 05 ngày, Hội đồng thi sẽ thông báo bằng văn bản và đăng tải thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề những thông tin về thời gian dự thi; địa điểm tổ chức thi sát hạch và mã số dự thi của các thi sinh.

Trong thời hạn là 03 ngày kể từ ngày nhận được bài thi, Hội đồng thi sẽ thông báo kết quả thi. Trong trường hợp khẩn cấp, kết quả của kỳ thi sát hạch sẽ được bảo lưu trong vòng 06 tháng kể từ ngày thi sát hạch.

Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I

Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sẽ phải hoàn thành và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hạng I, cụ thể là Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc bộ xây dựng.

ho-so-xin-cap-chung-chi-hanh-nghe

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Đơn đề nghị xin cấp giấy chứng chỉ hành nghề xây dựng theo mẫu quy định và kèm theo 02 ảnh màu nền trắng có kích thước 4×6 cm.

Tệp tin có chứa ảnh màu được chụp từ bản chính các loại giấy tờ sau: văn bằng, chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi những cơ sở đào tạo hợp pháp tên đầy đủ là chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng.

– Tệp tin có chứa ảnh màu chụp từ bản chính Bản kê khai kinh nghiệm của cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp nơi cá nhân đó làm việc hoặc thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp nếu như cá nhân đó là hội viên của tổ chức đó.

– Tệp tin có chứa ảnh màu chụp từ bản chính các hợp đồng hoạt động xây dựng xây dựng mà cá nhân tham gia thực hiện công việc hay các văn bản về phân công công việc cho cá nhân có liên quan đến nội dung kê khai.

Thời hạn giải quyết hồ sơ và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, bộ phận sát hạch sẽ kiểm tra, xem xét tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đã nhận được của cá nhân trước khi trình lên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

thoi-han-giai-quyet

Nếu như hồ sơ không hợp lệ hoặc còn thiếu sót cần bổ sung thì bộ phận sát hạch sẽ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cá nhân đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi có quyết định cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, cơ quan cấp chứng chỉ sẽ gửi văn bản đề nghị Bộ xây dựng cấp Mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I cho các cá nhân đạt yêu cầu. Đồng thời, Bộ xây dựng sẽ phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề xây dựng và tích hợp những thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là những thủ tục để xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I theo quy định của pháp luật. Khi muốn tham gia thi cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, đòi hỏi người đăng ký cần phải nắm chắc, hiểu rõ các thủ tục và thực hiện đúng các thủ tục trên.