Điều kiện cấp chứng chỉ an toàn trong xây dựng

Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn trong xây dựng theo Bộ lao động thương binh và xã hội, nghị định 44/2016/ NĐ-CP. Hãy đến Học Viện Xây Dựng để tham gia khóa học với nhiều ưu đãi. Các cá nhân tham gia các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về lao động phải được huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận, do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

Điều kiện cấp chứng chỉ an toàn trong xây dựng

Đối tượng tham gia khóa học cấp chứng chỉ an toàn trong xây dựng

Nhóm 1: Người đứng đầu quản lý đảm nhiệm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Người đứng đầu các đơn vị, kinh doanh và phòng, ban cơ sở sản xuất chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật, quản lý phân xưởng hoặc tương tự.

Cấp phó của người đứng đầu theo quy định sẽ được giao nhiệm vụ phụ trách công tác về sinh an toàn lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác vệ sinh an toàn lao động bao gồm:

Chuyên trách, bán chuyên trách về vệ sinh – an toàn lao động của cơ sở;

Người trực tiếp giám sát về vệ sinh – an toàn lao động ở nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh – an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc những nhóm theo quy định, bao gồm cả người tập nghề, học nghề hay thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác về y tế.

Nhóm 6: Vệ sinh – an toàn viên theo quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Điều kiện cấp chứng chỉ an toàn trong xây dựng

 cấp chứng chỉ an toàn trong xây dựng

Hạng I: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách về an  toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 công trình cấp I hoặc II.

Hạng II: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III;

Hạng III: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 công trình cấp III hoặc 2 công trình cấp IV.

Có trình độ chuyên môn phù hợp, thời gian tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 năm trở lên (ap dụng cho cá nhân có trình độ đại học), từ 5 năm trở lên ( áp dụng cho cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp).

Tầm quan trọng của chứng chỉ an toàn trong xây dựng

Trong quá trình lao động tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu con người luôn tiềm ẩn những rủi ro, tai nạn. Chính vì thế để đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng là điều thực sự cần thiết, nó đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho người công nhân cũng như các doanh nghiệp. Phải theo tiêu chuẩn ở đâu có lao động ở đó có bảo hộ lao động.

Còn về phía nhà nước đã có những bộ luật về an toàn lao động để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân lao động.

Mục đích trong an toàn xây dựng

Đối với con người, thì mọi tiềm ẩn trong lao động xây dựng đều có những rủi ro, yếu tố nguy hiểm nhất là ảnh hưởng đến năng suất lao động, sức khỏe con người lao động. Chúng ta không thể lường trước được những yếu tố nhưng bằng việc áp dụng các biện pháp an toàn lao động có thể hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro phát sinh.

Điều kiện cấp chứng chỉ an toàn trong xây dựng

Với việc đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng giúp chúng ta ngăn ngừa được tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ đó hạn chế được ốm đau, giảm sút sức khỏe người lao động từ đó góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường giúp mang lại lợi ích về kinh tế, xã hội.

Đồ bảo hộ trong lao động xây dựng

Người lao động được trang bị đồ bảo hộ lao động để đảm bảo sự an toàn của người lao động và năng suất của công việc. Trong lao động xây dựng sẽ có nhiều đồ bảo hộ lao động khác nhau sao cho phù hợp nhất với tính chất công việc.

Để an toàn trong xây dựng thì đồ bảo hộ lao động gồm mũ bảo hộ, quần áo, giày, các trang thiết bị khác cần trong quá trình vận hành. Với mục đích lớn mang lại sự an toàn lao động đối với mỗi cá thể con người chúng ta. Để giải quyết các nhu cầu về đồ bảo hộ lao động thì có rất nhiều công ty bảo hộ lao động được thành lập với mục đích đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng là trên hết.

Với những thông tin trên đây, thì bạn đã biết được nơi nào cung cấp chứng chỉ an toàn trong xây dựng uy tín, chất lượng nhất. Hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu được ý nghĩa cũng như mục đích, tính chất, nguyên lý của an toàn trong xây dựng và nắm được rõ các văn bản pháp luật quy định về an toàn trong xây dựng. Mọi thông chi tiết liên để làm chứng chỉ an toàn lao động theo địa chỉ:

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!