Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hạng 3 cho tổ chức xây dựng

Như bạn đã biết, việc hoàn thành bất kỳ một thủ tục nào do nhà nước quy định thực sự không phải điều dễ dàng. Và việc xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 3 cũng vậy. Đó cũng chính là lý do mà Học viện xây dựng muốn chia sẽ những thông tin về điều kiện xét duyệt, các thủ tục hồ sơ để xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3.

Chứng chỉ năng lực hạng 3 là gì?

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 là một văn bản vắn tắt trên đó thể hiện năng lực hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng do Bộ xây dựng và Sở xây dựng địa phương cấp phép.

"<yoastmark

Đối với loại chứng chỉ này, Sở xây dựng chính là cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và cấp chứng chỉ cho những tổ chức, doanh nghiệp nào có đủ điều kiện.

Các lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực hạng 3

Hiện nay, Bộ xây dựng quy định cấp chứng chỉ năng lực cho các tổ chức thuộc lĩnh vực sau:

– Khảo sát xây dựng

– Lập quy hoạch xây dựng

– Thiết kế xây dựng công trình

– Tổ chức tư vấn quản lý dự án

– Thi công xây dựng công trình

– Giám sát thi công xây dựng

– Kiểm định xây dựng

– Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 

Ngoài những quy định về điều kiện chung để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Đối với chứng chỉ hạng 3, tùy thuộc vào từng lĩnh vực mà sẽ có những điều kiện riêng như sau:

Lĩnh vực khảo sát xây dựng

– Cá nhân đảm nhận chức danh làm chủ nhiệm khảo sát phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III trở lên và phải phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ.

– Cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc khảo sát phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao.

Lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng

Cá nhân đảm nhận chức danh làm chủ nhiệm hay chủ trì kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành về hạ tầng kỹ thuật khác bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên và phải phù hợp với lĩnh vực chuyên môn công việc được giao.

Lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình

"<yoastmark

– Cá nhân đảm nhận chức vụ làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng hoặc chức vụ chủ trì các bộ môn thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế từ hạng III trở lên và phải phù hợp với công việc được giao.

– Cá nhân nào trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế phải có chuyên môn phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ xây dựng.

Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án

– Cá nhân đảm nhận chức danh làm giám đốc dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III trở lên và phải phù hợp công việc được giao.

– Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng III trở lên.

– Cá nhân nào trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận.

Lĩnh vực tổ chức thi công xây dựng công trình

– Cá nhân làm chức vụ chỉ huy trưởng công trường phải có đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên.

– Cá nhân phụ trách thi công phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận.

– Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Tổ chức phải có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình.

Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng

Cá nhân làm nhiệm vụ giám sát trưởng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình từ hạng III trở lên. Các giám sát viên cũng cần phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng 3.

Lĩnh vực kiểm định xây dựng

– Cá nhân là chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng thì phải đáp ứng được các điều kiện hành nghề và phải có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III.

– Cá nhân tham trực tiếp vào thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc.

Lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Cá nhân là chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng từ hạng III trở lên.

– Cá nhận tham gia vào thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

"ho-so-xin-cap-<yoastmark

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 3

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu;

– Bản sao có chứng thực giấy đăng kinh doanh hoặc quyết định thành lập;

– Bản sao có chứng thực Bản quy trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp hoặc ISO của doanh nghiệp;

– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, bằng đại học và chứng chỉ hành nghề xây dựng của người chủ chốt phù hợp với nội dung lĩnh vực xin cấp chứng chỉ;

– Bản sao có chứng chứng chứng minh nhân dân, bằng đại học và chứng nhận an toàn lao động của cá nhân nằm trong đội ngũ quản lý chất lượng công trình;

– Danh sách nhân sự kỹ thuật phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 3;

– Hai bản hợp đồng thực hiện công việc và biên bản nghiệm thu công việc đã hoàn thành phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ.

Trên đây là những tư vấn của Học viện xây dựng về các điều kiện và thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp chứng chỉ năng lực hạng 3 cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đến:

Học viện xây dựng

Địa chỉ: 158 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0947 678 529

Website: https://hocvienxaydung.com/