Điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựng

Những đơn vị, tổ chức muốn tham gia vào hoạt động xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực công ty xây dựng. Sau đây, Học viện xây dựng xin cung cấp những thông tin liên quan đến các điều kiện cần và đủ để một doanh nghiệp xây dựng có thể được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

Điều kiện chung để cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựng

Để điều chỉnh kỹ hơn, khắc phục những bất cập của Nghị định cũ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung những điều còn thiếu sót và bãi bỏ một số quy định không cần thiết về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng. Trong đó có sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựng. 

Theo đó, khi sửa đổi và bổ sung thêm những quy định về điều kiện chung để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Cụ thể như sau:

– Yêu cầu các đơn vị, công ty xây dựng phải có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

– Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức, đơn vị đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

dieu-kien-cap-chung-chi-nang-luc-xay-dung

– Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

– Chứng chỉ năng lực công ty xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 05 năm. Tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng phải làm thủ tục xin cấp lại khi chứng chỉ năng lực hết hiệu lực hoặc khi có nhu cầu. Trường hợp có thay đổi nội dung chứng chỉ năng lực phải làm thủ tục cấp lại trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có thay đổi.

– Bộ xây dựng thống nhất quản lý về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên toàn quốc thông qua việc cấp, quản lý mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; công khai danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của mình.

Nghị định 100/2018 của Chính phủ bổ sung thêm quy định về thẩm quyền cấp cũng như thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Đối với chứng chỉ hạng 1 sẽ được Bộ xây dựng có trách nhiệm cấp. Đối với chứng chỉ năng lực hạng 2 và 3 sẽ do Sở xây dựng cấp.  Các tổ chức xã hội nghề nghiệp được quy định tại Nghị định này sẽ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2 và hạng 3 cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực sẽ là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ do mình cấp khi cần.

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựng theo từng hạng

Chứng chỉ năng lực hạng I 

– Có ít nhất 03 người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng I cùng loại công trình xây dựng;

– Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng trở lên phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng; 

– Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; 

– Có ít nhất 30 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

– Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận; 

– Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng loại. 

chung-chi-nang-luc-hang-1

Chứng chỉ năng lực hạng II 

– Có ít nhất 02 người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng II cùng loại công trình xây dựng; 

– Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm; 

– Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình;

– Có ít nhất 20 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

– Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại.

Chứng chỉ năng lực hạng III

– Có ít nhất 01 người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng III cùng loại công trình xây dựng;

– Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ nghề phù hợp với công việc đảm nhận; 

– Có ít nhất 05 người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình;

– Có ít nhất 05 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

chung-chi-nang-luc-xay-dung-hang-3

Trên đây là các điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựng mà chúng tôi đã tổng hợp. Quý bạn đọc có nhu cầu biết thêm thông tin chi tiết về các thủ tục cũng như hồ sơ để xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi.