Điều kiện làm chứng chỉ năng lực công ty xây dựng hạng 2, 3

Đối với các hoạt động xây dựng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, tất cả các công ty xây dựng phải làm chứng chỉ năng lực công ty xây dựng. Điều này đã được Quốc hội thông qua và ban hành tại quy định tại Điều 57 Nghị định 100/2018/NĐ-CP của chính phủ.

Làm chứng chỉ năng lực công ty xây dựng hạng 2, 3 có quan trọng không?

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng vô cùng quan trọng đối với mỗi một tổ chức hoạt động xây dựng. Muốn tham gia vào các công việc như đấu thầu, nghiệm thu hay quyết toán công trình thì chứng chỉ năng lực giống như một tấm thẻ để chứng minh rằng doanh nghiệp hoặc tổ chức đó có đủ năng lực để ký kết hợp đồng.

Chứng chỉ năng lực xây dựng phải được cơ quan có thẩm quyền cấp là Bộ xây dựng hoặc Sở xây dựng mới được công nhận là chứng chỉ hợp pháp. 

lam-chung-chi-nang-luc-cong-ty-xay-dung-1

Những đơn vị cần làm chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2, 3

 1. Khảo sát xây dựng
 2. Lập quy hoạch xây dựng
 3. Thiết kế hoặc thẩm tra tk công trình
 4. Quản lý D/A đầu tư xây dựng
 5. Thi công XD công trình
 6. Giám sát thi công XD
 7. Kiểm định xây dựng
 8. Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư XD 

Điều kiện làm chứng chỉ năng lực công ty xây dựng hạng 2, 3

1. Tổ chức khảo sát xây dựng

– Hạng 2

 • Tổ chức phải có ít nhất 03 người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ.
 • Có ít nhất 10 người nằm trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức và phải có chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
 • Tổ chức đã trực tiếp thực hiện khảo sát ít nhất là 01 dự án thuộc nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III trở lên cùng loại.

– Hạng 3

 • Tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực phải có ít nhất 03 người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III.
 • Phải có ít nhất là 05 người nằm trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây dựng và phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát đó.

2. Tổ chức lập quy hoạch xây dựng

– Hạng 2

 • Có tối thiểu là 10 người có chứng chỉ hành nghề lập quy hoạch xây dựng hạng II và những người có chức danh là chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng II cùng loại.
 • Có ít nhất 20 người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với loại quy hoạch xây dựng xin cấp chứng chỉ năng lực.
 • Tổ chức phải thực hiện lập quy hoạch ít nhất là 01 đồ án quy hoạch xây dựng liên huyện hoặc 02 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II hoặc 02 đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù.

– Hạng 3

 • Tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực phải có ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng III và những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng III.
 • Có ít nhất 10 người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch xây dựng.

3. Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

– Hạng 2

 • Tổ chức phải có ít nhất 10 người có chứng chỉ thiết kế hạng II. Những người chủ trì thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II.
 • Có ít nhất 10 người có chuyên môn nghiệp vụ nằm trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng.
 • Đã thực hiện thiết kế ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại.

– Hạng 3

 • Có ít nhất 05 người có chứng chỉ thiết kế hạng III, những người chủ trì thiết kế có chuyên môn chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với lĩnh vực.
 • Có ít nhất 05 người có chuyên môn, nghiệp vụ nằm trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng.

lam-chung-chi-nang-luc-cong-ty-xay-dung-2

4. Tổ chức quản lý đầu từ xây dựng

– Hạng 2: 

 • Có ít nhất 03 người có đủ điều kiện làm giám đốc quản lý dự án thuộc nhóm B.
 • Những người phụ trách chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng II phù hợp với công việc đã được giao.
 • Có ít nhất 15 người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp nằm trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức.
 • Đã trực tiếp thực hiện quản lý ít nhất 01 dự án thuộc nhóm B hoặc 02 dự án thuộc nhóm C cùng loại.

– Hạng 3

 • Những người phụ trách chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng III.
 • Trong tổ chức có ít nhất 03 người có đủ điều kiện về năng lực làm giám đốc quản lý dự án nhóm C.
 • Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng, ban quản lý đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng.

5. Tổ chức thi công xây dựng công trình

– Hạng 2

 • Có ít nhất 02 người có đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trình hạng II cùng loại.
 • Các cán bộ phụ trách thi công phải có trình độ đại học, cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận.
 • Có ít nhất 10 người trong ban quản lý chất lượng, an toàn lao động có chuyên môn phù hợp.
 • Có ít nhất 20 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp phù cùng loại lĩnh vực xin làm chứng chỉ năng lực công ty.
 • Đã thực hiện đấu thầu thi công ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng loại.

– Hạng 3

 • Có ít nhất 01 người có đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trình hạng III cùng loại.
 • Có ít nhất 05 người trong hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động có chuyên môn.
 • Có ít nhất 05 công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
 • Những cán bộ phụ trách thi công phải có trình độ nghề nghiệp phù hợp.

6. Tổ chức giám sát thi công xây dựng

– Hạng 2

Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ.

– Hạng 3

Có ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ.

7. Tổ chức kiểm định xây dựng

– Hạng 2

Tổ chức có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng II phù hợp.

– Hạng 3

Có ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực kiểm định.

lam-chung-chi-nang-luc-cong-ty-xay-dung-3

8. Tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

– Hạng 2

 • Có ít nhất 03 người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II.
 • Có ít nhất 10 người có chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhận.

– Hạng 3

 • Có ít nhất 03 người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III.
 • Có ít nhất 05 người có chuyên môn phù hợp.

Trên đây là những điều kiện làm chứng chỉ năng lực công ty xây dựng hạng 2 và 3 cho từng lĩnh vực xây dựng. Bạn đọc có thắc mắc xin liên hệ đến Hotline 0947 678 529 để được giải đáp. 

Xem thêm >>> Điều kiện khi xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

Thông tin liên hệ

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!