DN có được tự kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy?

Những người trong nội bộ của Công ty đã huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Điều 34 Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện bảo dưỡng bình chữa cháy và kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

Theo quy định tại Điều 4.8 của TCVN 3890:2009 “Việc tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phải do các tổ chức chuyên môn hoặc nhân viên kỹ thuật an toàn phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thực hiện. Những người làm việc này phải được huấn luyện và có trình độ chuyên môn phù hợp”.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH TUV RHEINLAND (TPHCM) hỏi, những người trong nội bộ Công ty được tập huấn, đào tạo phòng cháy, chữa cháy hàng năm theo quy định tại Điều 34 Nghị định 79/2014/NĐ-CP có đủ năng lực như Điều 4.8 của TCVN 3890:2009 nêu trên để thực hiện bảo dưỡng bình chữa cháy (Bình bột và CO2) và kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 34 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháyLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy:

“1. Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội Phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành, được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy theo nội dung sau đây:

a) Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.

b) Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy chữa cháy.

c) Biện pháp phòng cháy.

d) Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.

đ) Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

e) Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo đó, những người trong nội bộ của Công ty đã huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Điều 34 Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện bảo dưỡng bình chữa cháy và kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

Tuy nhiên, cơ sở cần phải có đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng công tác kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Công an khuyến cáo Công ty TNHH TUV RHEINLAND Việt Nam nên cử nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp, có kiến thức, hiểu biết về các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại Công ty để huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.

(Theo chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay