Doanh nghiệp lấy gì để chứng minh năng lực hoạt động xây dựng

Muốn dự thầu và trúng thầu, hay muốn đối tác tin tưởng, doanh nghiệp không chỉ cần có năng lực thực tế mà còn cần bước đầu chứng minh được năng lực thông qua một chứng chỉ pháp lý, đó chính là chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Hiện nay chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng gồm 3 hạng: I, II và III, được cấp cho tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực: khảo sát, lập quy hoạch; thiết kế, thẩm tra thiết kế ; lập, thẩm tra dự án đầu tư; quản lý dự án đầu tư; thi công công trình; giám sát thi công; kiểm định xây dựng và quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư.

Muốn được cấp chứng chỉ này, doanh nghiệp cần có hồ sơ gửi đến Bộ Xây Dựng (với chứng chỉ hạng I) hoặc Sở xây dựng (với chứng chỉ hạng II, III). Hồ sơ này gồm:

  1. Đơn đề nghị.
  2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
  3. Danh sách cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).
  4. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực gửi 01 bộ hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra để xác minh hồ sơ nếu cần thiết.

Thời gian đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực không quá 15 ngày đối với chứng chỉ năng lực hạng I; 10 ngày đối với Chứng chỉ năng lực hạng còn lại.

Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cấp chứng chỉ năng lực, Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cấp Mã số chứng chỉ năng lực theo mẫu tới Bộ Xây dựng. Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực, đồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin để quản lý, tra cứu chứng chỉ năng lực và công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo quy định.

Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ năng lực (kể cả trường hợp đề nghị cấp lại hoặc bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực khi nộp hồ sơ. Lệ phí không hoàn trả trong mọi trường hợp.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ có trách nhiệm đánh giá năng lực xây dựng của tổ chức. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cộng tối đa 5 Điểm, tổng Điểm không quá 100.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.

Học Viện Xây dựng là tổ chức uy tín chuyên tư vấn dịch vụ liên quan đến cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho doanh nghiệp. Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết xin truy cập website https://hocvienxaydung.com 

Liên hệ để được tư vấn miễn phí: Địa chỉ: 158 Phố Hạ Đình,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0947 678 529

Facebook Messenger: Chat với NV Tư vấn Học viện Xây dựng

Xem thêm: