Đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Hiện nay, có hai hình thức đấu thầu cơ bản là đấu thầu truyền thống (trực tiếp) và đấu thầu qua mạng đấu thầu quốc gia. Dù bạn lựa chọn hình thức đấu thầu nào đi chăng nữa thì điều quan trọng là bạn phải có chứng chỉ đấu thầu cơ bản. Đây là điều kiện quan trọng nhất để bạn được tham gia vào cuộc đấu thầu.

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản là gì?

Theo quy định của Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013: 

“Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu có thể coi giấy chứng nhận năng lực của người tham gia nghiệp vụ đấu thầu. 

Đối tượng cần có chứng chỉ đấu thầu cơ bản

doi-tuong-cap-chung-chi-dau-thau-co-ban

Có 3 nhóm đối tượng phải có chứng chỉ đấu thầu cơ bản. Đó là:

  • Thứ nhất là các cá nhân có tham gia trực tiếp vào công tác đấu thầu, đối tượng trực tiếp tham gia hoạt động mua bán, trao đổi sử dụng ngân sách nhà nước. Bao gồm: Các cá nhân thuộc ban quản lý dự án, các cá nhân chịu trách nhiệm công tác quản lý dự án, các cá nhân thuộc doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị hoạt động lĩnh vực tư vấn đấu thầu, cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách. 
  • Thứ hai là các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
  • Thứ ba là, những cá nhân đã có chứng chỉ đấu thầu hoặc những người mong muốn tham gia khóa học, cấp chứng chỉ đấu thầu để nâng cao kiến thức, cập nhật những kiến thức mới hay những quy định mới về đấu thầu.  

Lớp học cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu 2019

Học viện xây dựng tổ chức các khóa học và cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản tại Hà Nội năm 2020. Khóa học đấu thầu cơ bản được Học viện tổ chức và khai giảng thường xuyên.

Với mục tiêu cung cấp các khóa học đấu thầu chất lượng. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về luật đấu thầu và hiện trang thực tế của công tác đấu thầu sẽ mang lại cho học viên nhiều kiến thức để hành nghề đấu thầu  và luật đấu thầu để áp dụng vào trong công việc.

chung-chi-dau-thau-co-ban

 Mục tiêu khóa học đấu thầu cơ bản

  • Cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng để hiểu được các phạm trù cơ bản về nghiệp vụ đấu thầu, hiểu được tầm quan trọng của công tác đấu thầu.
  • Hướng dẫn học viên hiểu, vận hành và áp dụng các kiến thức đã học vào trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình.
  • Được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản để đủ điều kiện và tham gia đấu thầu.

Nội dung khóa học  đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 1: Tổng quan các khái niệm, kiến thức về đấu thầu

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề 5: Hợp đồng đấu thầu 

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

Kết thúc khóa học có kiểm tra. Cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản cho những ai đủ điều kiện đối với lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

noi-dung-khoa-hoc-dau-thau

Nội dung khóa học đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề 2: Các quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

Chuyên đề 3: Kiến thức về sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để thực hiện dự án

Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên đề 6: Hợp đồng đấu thầu

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Kết thúc khóa học, người học sẽ được làm bài kiểm tra. Những người đủ điều kiện yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Khi tham gia các khóa học đấu thầu, và được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản. Người học sẽ có được các kiến thức và kỹ năng đấu thầu trong thực tế. Khi tham gia các buổi học đào tạo nghiệp vụ đấu thầu, được tiếp xúc với các giảng viên có lượng kiến thức khổng lồ và có nhiều kinh nghiệm trong thực tế. Đây cũng được coi là cơ hội để cho mọi người, những ai muốn tham gia vào nghiệp vụ đấu thầu có thể bổ sung và trau dồi kiến thức.