Giảm phí thẩm định điều kiện kinh doanh huấn luyện an toàn lao động

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 245/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm 05% mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính  như sau:

SttNội dungMức thu
1Thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
aĐối với cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động15.000.000
bĐối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động5.000.000
2Thẩm định điều kiện kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
2.1Trường hợp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện
aĐối với cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động20.500.000
bĐối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động6.500.000
2.2Trường hợp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện
aĐối với cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động1.200.000
bĐối với cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động500.000

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

(Theo chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay