Huấn luyện an toàn về điện – Nghị định 44/2016 NĐ-CP

Huấn luyện an toàn về điện là một trong những yêu cầu bắt buộc do nhà nước quy định ban hành dành cho các doanh nghiệp cần huấn luyện an toàn về điện. Học Viện Xây Dựng chính là một đơn vị tổ chức các khóa học an toàn điện theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào Nghị định 44/2016 NĐ-CP, Học Viện Xây Dựng tổ chức các khóa huấn luyện an toàn điện. Trong đó, có quy định chi tiết một số điều của luật an toàn điện.

Huấn luyện an toàn điện uy tín nhất

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc huấn luyện an toàn điện theo Nghị định 44/2016, Học Viện Xây Dựng xin chia sẻ với các bạn nội dung chi tiết về hoạt động huấn luyện dưới đây:

Huấn luyện an toàn về điện có bắt buộc hay không?

Nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai nạn lao động chết người do cơ sở sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, việc tập huấn luyện an toàn chưa được chú trọng.

Huấn luyện an toàn điện là một trong những việc thực hiện đáp các yêu cầu của luật và biện pháp để đơn vị cải thiện quy trình an toàn sẽ góp phần nâng cao các ý thức của người lao động và tạo hình ảnh cho doanh nghiệp và công ty.

Huấn luyện an toàn điện do trung tâm huấn luyện an toàn Học Viện Xây Dựng được tổ chức thường xuyên theo quy định pháp luật về điện doanh nghiệp. Sau các khóa học doanh nghiệp có những thông tin hữu ích về các công tác đảm bảo an toàn điện và được cấp kết quả chứng chỉ an toàn điện theo quy định thông tư của Bộ Lao Động.

Huấn luyện an toàn điện chất lượng

Đối tượng huấn luyện an toàn điện

Với Nghị định 44/2016 NĐ-CP đã ban hành danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động của những người lao động sau phải huấn luyện an toàn điện: Với các công việc về thi công, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa thiết bị điện, thi công lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện.

+ Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng, điều độ viên.

Thời gian huấn luyện điện theo quy định

Theo Nghị định 44/2016 NĐ-CP thời gian huấn luyện an toàn điện với những đối tượng đã được quy định như sau:

Huấn luyện lần đầu: Đối với người lao động mới được tuyển dụng, thời gian huấn luyện ít nhất 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Huấn luyện định kỳ: Huấn luyện định kỳ hai (02) năm một lần cho người lao động. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có sự thay đổi phương án sản xuất, cơ sở vật chất. Khi thay đổi vị trí làm việc. Khi người lao động đã nghỉ làm việc từ sáu tháng trở lên. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

+ Huấn luyện an toàn điện lần đầu là 24h

+ Huấn luyện an toàn điện định kỳ là 12h

Huấn luyện an toàn điện nhất tại Hà Nội

Thực hiện huấn luyện an toàn về điện tại Học Viện Xây Dựng

Đối với những người lao động thì: “người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng thì người lao động sẽ có trách nhiệm:

Xây dựng tài liệu và quy định thời gian huấn luyện phù hợp với bậc an toàn và vị trí công việc của người lao động.

Lựa chọn người huấn luyện được đáp ứng yêu cầu sau:

+ Người huấn luyện phần lý thuyết phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành đó.

+ Người huấn luyện phần thực hành có trình độ cao đẳng trở lên, thông thạo và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với chuyên ngành huấn luyện.

+ Tổ chức huấn luyện, kiểm tra xép bậc và cấp thẻ an toàn điện cho người lao động sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả kiểm tra phần lý thuyết hoặc phần thực hành không đạt yêu cầu thì phải huấn luyện lại phần chưa đạt.

+ Quản lý, theo dõi công tác huấn luyện, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện tại đơn vị.

Học Viện Xây Dựng – địa chỉ huấn luyện an toàn điện uy tín

Học Viện Xây Dựng là một đơn vị huấn luyện an toàn điện uy tín nhất tại Hà Nội. Chúng tôi tự hào là tổ chức huấn luyện uy tín đáp ứng được các yêu cầu tốt nhất theo quy định, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu về chi phí cũng như các khóa học an toàn khác.

+ Với nguồn nhân lực đáp ứng nắm vững chuyên môn và pháp lý, kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn.

+ Văn phòng tại cơ sở Hà Nội sẽ đáp ứng nắm vững chuyên môn và pháp lý kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn.

+ Đào tại tận nơi, tại nhà máy và công trình với chi phí tối ưu nhất.

Trên đây là những thông tin cần thiết dành cho các học viên khi bắt đầu tìm hiểu, tham gia huấn luyện an toàn về điện tại Học Viện Xây Dựng  chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!