Hướng dẫn huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Chúng ta hay nghe huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 hay đào tạo an toàn vệ sinh lao động, hai cụm từ này để là chung cho nội dung về công tác thực hiện đào tạo an toàn lao động tại các doanh nghiệp cho các nhóm theo quy định của pháp luật. An toàn lao động phải được đào tạo về kiến thức an toàn trước khi tham gia hoặc đang làm việc tại bất cứ một doanh nghiệp nào.

Hướng dẫn huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Trong lao động, sản xuất cũng vậy, người quản lý, người đứng đầu công trình cơ sở sản xuất là người giữ nhịp độ sản xuất, làm việc đúng tiến độ. Cũng chính là người giám sát sự an toàn nơi làm việc, người lao động. Vì vậy, công tác huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 nhằm nâng cao kỹ năng an toàn cho người quản lý đang được các doanh nghiệp và người quản lý quan tâm đến nhiều hơn. Hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để hiểu hơn.

Tại sao người làm công tác quản lý phải học an toàn lao động?

Nếu bạn là người làm công tác quản lý nghĩa là bạn đang đại diện cho người sử dụng lao động vì thế việc hiểu rõ hơn về công tác an toàn sẽ giúp bạn hỗ trợ tốt hơn cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động.

Vì thế, việc tham gia khóa học huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44 là đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật. Việc này thể hiện được bạn không chỉ là người có trách nhiệm với người lao động mà còn có ý thức với cả xã hội.

Chỉ ví dụ đơn giản như: nếu không may có tai nạn lao động xảy ra chỉ là trường hợp nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng con người, thì dù ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng đến kinh tế của chính bản thân người lao động. Chính họ phải tốn một khoản tiền viện phí không hề nhỏ. Và các bạn cũng biết rằng mức lương của họ mỗi ngày không hề nhiều. Thế nên khoản chi phí này cũng rất đáng kể với họ.

Hướng dẫn huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động nhóm 1: Người làm công tác quản lý

+ Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp, người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp, người phụ trách công tác hành chính nhân sự, quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương.

+ Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh cá thế, chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

+ Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Thời lượng huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Huấn luyện lần đầu: 16 giờ

Huấn luyện định kỳ: 8 giờ

Nội dung huấn luyện

Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động

+ Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, các khái niệm nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Các quy định của pháp luật về chính sách chế độ bảo hộ lao động.

+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, vật tư, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vslđ.

Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở

+ Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động

+ Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động

+ Xây dựng và phổ biến nội quy an toàn vệ sinh lao động, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị.

+ Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động.

+ Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động

+ Thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

+ Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

+ Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Trên đây là nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 được các giảng viên tại Học Viện Xây Dựng nghiên cứu và đúc kết ra. Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích được một phần nào cho các học viên thì đang tìm hiểu khóa huấn luyện an toàn lao động. Hãy đến với chúng tôi các bạn sẽ được chuyên viên tư vấn nhiệt tình.

Thông tin liên hệ

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!