Luật hóa chất mới nhất – Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất

Hóa chất được sử dụng rộng rãi trong hoạt động kinh doanh và sản xuất. Mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích về kinh tế. Nhưng những rủi ro và nguy hiểm đến từ hóa chất gây ra cho con người và môi trường là không hề nhỏ. Vậy nên, nhà nước ta đã ban hành và phát triển luật hóa chất mới nhất quy định những doanh nghiệp, những người tham gia vào hoạt động hóa chất phải thực hiện một cách nghiêm túc.

Luật hóa chất mới nhất quy định việc huấn luyện an toàn hóa chất

Đối tượng huấn luyện an toàn hóa chất

Theo Điều 32 Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hướng dẫn Luật hóa chất có hiệu lực thực thi từ ngày 25/11/2017 và quy định đối tượng phải tham gia huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

luat-hoa-chat-moi-nhat-1

– Nhóm 1:

  • Những người đứng đầu tại đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các phòng ban, chi nhánh trực thuộc; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.
  • Người cấp phó đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phân công phụ trách công tác an toàn hóa chất.

– Nhóm 2: 

  • Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở.
  • Người trực tiếp giám sát, thực thi an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

– Nhóm 3:

Những người tham gia trực tiếp vào công việc lao động liên quan đến hóa chất được quy định tại Nghị định 113 của Chính phủ.

Huấn luyện an toàn hóa chất theo luật hóa chất mới nhất

Căn cứ vào Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định về việc tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất như sau:

– Các tổ chức, các cá nhân có hoạt động hóa chất phải có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng bắt buộc tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất và định kỳ huấn luyện 02 năm một lần.

– Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khác được pháp luật quy định. 

– Người đã được huấn luyện an toàn hóa chất và được cấp giấy chứng nhận phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau: Có sự thay đổi về vị trí công tác, có sự thay đổi về chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở sản xuất, hết thời hạn huấn luyện trước.

luat-hoa-chat-moi-nhat-2

Nội dung huấn luyện theo quy định của luật hóa chất mới nhất

Về nội dung huấn luyện an toàn hóa chất, trong luật có quy định nội dung huấn luyện phải đảm bảo phù hợp với từng đối tượng người học.

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất nhóm 1

– Tổng quan những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.

– Liệt kê các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, bảo quản, kinh doanh, và sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

– Các phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố do hóa chất gây ra.

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất đối với Nhóm 2

– Tổng quan những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.

– Nhận biết các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất là chất là gì?, phiếu an toàn hóa chất sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất.

– Quy trình quản lý an toàn hóa chất, các kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm.

– Các yếu tố gây nguy hiểm trong sản xuất, bảo quản, sử dụng, kinh doanh hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất.

– Các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế,  ứng phó sự cố hóa chất; các phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục khi có sự cố xảy ra; các giải pháp làm hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường do rò rỉ hóa chất; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

luat-hoa-chat-moi-nhat-3

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất nhóm 3

– Giới thiệu về các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất (quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động).

– Cách phân biệt, nhận biết, đọc tên, đặc tính hóa học của các loại hóa chất có trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất.

– Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, bảo quản, kinh doanh và sử dụng các loại hóa chất được quy định tại luật hóa chất mới nhất.

– Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất an toàn, phù hợp với vị trí làm việc, nơi làm việc; quy định về an toàn hóa chất.

– Các biện pháp ứng phó, quy trình xử lý khi có sự cố hóa chất, các kỹ năng sơ cấp cứu người bị tại hóa chất, báo cáo với quản lý để khắc phục sự cố hóa chất, tham gia vào công tác xử lý, khắc phục về ô nhiễm môi trường do sự cố hóa chất gây ra.

Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc gì về đối tượng huấn luyện, nội dung huấn luyện của các nhóm đối tượng theo quy định của luật hóa chất mới nhất hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.