Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng – Bộ xây dựng

Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng là mẫu chứng chỉ công nhận cá nhân đã có đủ điều kiện để hành nghề, tham gia vào lĩnh vực xây dựng. Việc cấp chứng chỉ hành nghề đòi hỏi các cá nhân không những phải đáp ứng được các yêu cầu về bằng cấp có liên quan, kinh nghiệm hoạt động mà còn phải trải qua kỳ thi sát hạch chung để đánh giá chính xác năng lực. Cá nhân nào đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề.

Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định theo Điều 4 của Thông tư 17/2016/TT-BXD về hướng dẫn về năng lực của tổ chức và cá nhân khi tham gia vào hoạt động xây dựng do Bộ xây dựng ban hành.

mau-chung-chi-hanh-nghe-xay-1

Theo như Thông tư trên, mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng được quy định như sau:

– Chứng chỉ hành nghề xây dựng là loại giấy chứng chận có bìa có màu vàng nhạt, kích thước giấy 15x21cm. Quy cách và nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề được quy định tại thông tư này.

– Quản lý số chứng chỉ hành nghề xây dựng

Số chứng chỉ hành nghề xây dựng gồm 02 nhóm ký hiệu gồm kí hiệu chữ và kí hiệu số. Chúng được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-).

  • Nhóm ký tự thứ nhất gồm 03 ký tự chữ thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 07 Thông tư 17.
  • Nhóm ký tự thứ hai là mã số chứng chỉ hành nghề.

– Nội dung chủ yếu của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm:

  • Những thông tin cơ bản của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng bao gồm: ảnh cỡ 4x6cm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
  • Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu;
  • Trình độ chuyên môn được đào tạo, hệ đào tạo, cơ sở đào tạo;
  • Lĩnh vực hành nghề, loại công trình (nếu có), hạng chứng chỉ và thời hạn hành nghề đối với từng lĩnh vực được cấp.

 

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ:

1. Chỉ được nhận và thực hiện các công việc hoạt động

xây dựng trong phạm vi cho phép của chứng chỉ này.

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và

các pháp luật khác có liên quan.

3. Cấm cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng

chứng chỉ này để hành nghề.

4. Cấm tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này.

5. Xuất trình khi có yêu cầu của các cơ quan

có thẩm quyền.

(trang 4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số: ……….

(Ban hành theo Quyết định số: …… ngày ……..)

 

(Trang 1)

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ảnh 4×6 của người được cấp chứng chỉ……..

Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

Họ và Tên: ………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ………………..

Số CMND (hoặc hộ chiếu)………..

Cấp ngày ……. tại ……………………….

Quốc tịch: ………… Cơ sở đào tạo: …………………..

Hệ đào tạo: ……………………………..

Trình độ chuyên môn: ………………

 

 

(trang 2)

Nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng:

STTLĩnh vực hành nghềHạngThời hạn
   Từ ……

đến …..

    
    
    
    
    
    
    
                            Tỉnh/Thành phố, ngày ………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ

(Ký, họ và tên, đóng dấu)

(trang 3)

 

Chứng chỉ hành nghề xây dựng có những hạng nào?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hay còn được gọi tắt là chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp cho các cá nhân là công dân Việt Nam hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay người nước ngoài có hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam.

mau-chung-chi-hanh-nghe-xay-2

Các cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề đó là:

– An toàn lao động

– Giám đốc quản lý dự án

– Cá nhân trực tiếp tham gia vào việc quản lý dự án

– Chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng

– Chủ nhiệm khảo sát xây dựng

– Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

– Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

– Giám sát thi công công trình xây dựng

– Kiểm định xây dựng

– Định giá xây dựng

Tùy từng loại công trình, cấp công trình mà hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng sẽ được phân hạng thành hạng I, hạng II và hạng III.

Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I

Chứng chỉ hành nghề hạng I sẽ được cấp cho những người có trình độ đại học trở lên,  phù hợp với chuyên ngành, kinh nghiệm đã tham gia vào các công việc tương ứng với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 07 năm trở lên.

Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II

Chứng chỉ hành xây dựng hạng II sẽ được cấp cho cá nhân có đủ các điều kiện sau: Người có trình độ đại học trở lên; thuộc chuyên ngành phù hợp; có kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 05 năm trở lên.

Mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III được cấp cho những người có trình độ chuyên môn phù hợp; có kinh nghiệm tham gia các công việc đảm nhận phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề từ 03 năm trở lên đối với trình độ đại học và 05 năm trở lên đối với trình độ cao đẳng hay trung cấp nghề nghiệp.

Trên đây là mẫu chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định của Bộ xây dựng. Để năm bắt được những thông tin về điều kiện cấp chứng chỉ, hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được biết thêm thông tin chi tiết.