Một số điều cần biết về an toàn vệ sinh viên

Trong an toàn lao động thì có một câu hỏi mọi người hay hỏi đó là an toàn vệ sinh viên là gì? Họ đóng vai trò gì trong các công ty, các xưởng sản xuất? Tại sao các công ty lớn không thể thiếu họ trong vận hành sản xuất được? Và bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người giải đáp thắc mắc và hiểu rõ hơn về an toàn vệ sinh viên.

Một số điều cần biết về an toàn vệ sinh viên

An toàn vệ sinh viên là gì?

An toàn vệ sinh là người phụ trách công tác bảo hộ lao động ở các khoa, phòng, tổ nhóm hoặc tương đương và không tách rời nhiệm vụ của khoa, tổ. Hay nói cách khác thì an toàn vệ sinh viên là người kiêm nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao động.

Theo Nghị định điều 74 an toàn lao động, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, làm việc tự nguyện, luôn gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động.

Hoạt động của an toàn vệ sinh viên được quản lý và hướng dẫn của ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn.

Nghĩa vụ của an toàn vệ sinh viên

Phương pháp an toàn vệ sinh viên

 • Đôn đốc, nhắc nhở hướng dẫn mọi người trong tổ, đội phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh nội quy an toàn vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ ca nhân, nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;
 • Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ;
 • Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;
 • Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

Nhiệm vụ an toàn vệ sinh viên

Bảo hộ an toàn vệ sinh

An toàn, vệ sinh viên có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi người nâng cao nhận thức về bảo hộ lao động, chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn. Nhắc nhở tổ trưởng, trưởng phòng, trưởng khoa chấp hành các quy định về an toàn và vệ sinh lao động.

Giám sát thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy an toàn vệ sinh lao động. Phát hiện những sai sót, vi phạm về an toàn vệ sinh lao động của người lao động trong tổ, phòng, khoa. Phát hiện những trường hợp mất an toàn của máy móc, thiết bị.

Quyền lợi

 • Được cung cấp đầy đủ thông tin về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi là việc.
 • Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn vệ sinh nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ. Và được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định của công ty, cơ sở sản xuất.
 • Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động do Công đoàn và người sử dụng lao động phối hợp tổ chức.
 • Được phép yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Hoặc nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động thì yêu cầu ngừng lao động.
 • an toàn là trên hết

Phương pháp làm việc

 • Phải kiên quyết khi cần thiết nếu vi phạm nghiêm trọng quy trình, quy phạm an toàn
 • Luôn luôn quan hệ chặt chẽ với cán bộ an toàn vệ sinh lao động của đơn vị
 • Đi sâu sát người lao động, bám sát hiện trường nơi làm việc
 • Thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ được giao.
 • Cương quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm các quy trình an toàn vệ sinh lao động, phát hiện nhanh chóng, kịp thời những hiện tượng mất an toàn trong sản xuất của tổ để kiến nghị với người quản lý.
 • Gương mẫu trong việc thực hiện các quy định an toàn, vệ sinh lao động, các quy trình, quy phạm…
 • Tuyên truyền vận động thuyết phục công nhân lao động thực hiện công tác bảo hộ lao động lắng nghe ý kiến, kiến nghị của mọi người về công tác bảo hộ lao động.

Trên đây là bài viết về một số điều cơ bản an toàn vệ sinh viên với những phương pháp cụ thể rõ ràng. Hãy đến với Học Viện Xây Dựng để tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động phù hợp với thời gian cụ thể. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!