Phiếu an toàn hóa chất là gì? Nội dung của phiếu an toàn hóa chất

Những ai làm trong ngành hóa chất chắc chắn không còn mấy xa lạ với phiếu an toàn hóa chất. Nhưng không phải ai cũng có cái nhìn đầy đủ và hiểu rõ về loại phiếu này. Vậy phiếu an toàn hóa chất là gì và nội dung cần phải có trong phiếu an toàn hóa chất, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Phiếu an toàn hóa chất là gì?

Phiếu an toàn hóa chất là một trong những thành phần bắt buộc phải có trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hay kinh doanh hóa chất. Đây là một văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người phải tiếp xúc hay làm việc trực tiếp với các loại hóa chất, không kể dài hạn hay ngắn hạn các quy trình đề làm việc với nó một cách an toàn và cách xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

phieu-an-toan-hoa-chat

Đối tượng phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất

Là các tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường thì phải lập phiếu an toàn hóa chất.

Là các tổ chức cá nhân phải lưu giữ phiếu an toàn hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở và đảm bảo tất cả các hóa chất nguy hiểm đó đều phải có trong nội dung của phiếu an toàn hóa chất.

Các chất và hỗn hợp hóa học sau đây có tính chất nguy hiểm  có hàm lượng lớn hơn hoặc bằng phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất.

 

STT

Loại hóa chất

Hàm lượng
1Độc cấp tính≥ 1,0%
2Ăn mòn/ kích ứng da≥ 1,0%
3Tổn thương mắt nghiêm trọng/ Kích ứng mắt≥ 1,0%
4Tác nhân nhạy da/ hô hấp≥ 0,1%
5Đột biến tế bào mầm cấp 1≥ 0,1%
6Đột biến tế bào mầm cấp 2≥ 1,0%
7Tác nhân gây ung thư≥ 0,1%
8Độc tính sinh sản≥ 0,1%
9Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn≥ 1,0%
10Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại≥ 1,0%
11Nguy hại hô hấp cấp 1≥ 1,0%
12Nguy hại hô hấp cấp 2≥ 1,0%
13Nguy hại đối với môi trường thủy sinh≥ 1,0%

 

Nội dung phiếu an toàn hóa chất

Tại Khoản 3 Điều 29 Luật hóa chất 2007 có quy định, trên  phiếu an toàn hóa chất bắt buộc phải có những nội dung sau:

 1. Nhận dạng hóa chất
 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Việc nhận dạng đối với các đơn chất, trên phiếu an toàn hóa chất bắt buộc phải ghi tên thông thường của loại hóa chất đó, đặc điểm nhận dạng như số CAS, số UN,…; tên thương mại của hóa chất và chất ổn định có ảnh hưởng đến việc phân loại hóa chất.

Đối với hỗn hợp chất, trên phiếu an toàn hóa chất phải có ghi đặc điểm nhận dạng, nồng độ, % nồng độ trong khoảng xác định của tất cả các chất độc hại trên ngưỡng quy định.

Mô tả các biện pháp tương ứng với các đường phơi nhiễm. Các triệu chứng khi tiếp xúc với hóa chất hay các tác hại ảnh hưởng tức thời hoặc sau này.

 1. Thông tin về thành phần các chất
 2. Đặc tính lý hóa của hóa chất
 3. Mức độ ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất

Với mục này, cần ghi rõ những nội dung như khả năng phản ứng của loại hóa chất; các phản ứng nguy hiểm có thể xảy ra như cháy, nổ, ăn mòn; các điều kiện cần tránh; các vật liệu không tương thích với hóa chất đó; phản ứng phân hủy và các sản phẩm độc khi phản ứng đó xảy ra. Cần phải mô tả một cách đầy đủ và chính xác nhất các tác hại đến từ sinh thái khác nhau và cơ sở dữ liệu sẵn có sử dụng để nhận biết các tác hại đó.

canh-bao-hoa-chat-nguy-hiem

 1. Thông tin về độc tính

Nội dung không thể thiếu trên phiếu an toàn hóa chất là gì? Phiếu an toàn hóa chất phải có những thông tin về độc tính, các triệu chứng liên quan đến việc phát độc đối với con người. Độc tính đó gây ra những tác hại tức thời hay những ảnh hưởng lâu dài gây ra các bệnh mãn tính cho con người.

 1. Thông tin về sinh thái

Độc môi trường; tính bền vững, khó phân hủy và khả năng phân hủy của hóa chất; khả năng tích lũy sinh học; độ linh động trong đất; các tác hại khác mà hóa chất gây ra.

 1. Biện pháp sơ cấp cứu về y tế: Các chỉ thị và hướng dẫn cấp cứu đặc biệt cần thiết
 2. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Trên phiếu an toàn hóa chất phải có đầy đủ những thông tin về cách xử lý khi hóa chất gây ra các vụ hỏa hoạn: Các phương tiện chữa cháy phù hợp với nguyên nhân gây ra cháy nổ; các chất độc có khả năng phát sinh ra cháy nổ; trang phục bảo hộ và cảnh báo cần thiết khi chữa cháy.

 1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Biện pháp, điều kiện cần áp dụng, các thao tác với hóa chất nguy hiểm như hệ thống thông gió, sử dụng các thiết bị bảo quản, vận chuyển,…hóa chất. Xây dựng hệ thống cảnh báo và các biện pháp, trang thiết bị bảo hộ để ứng phó với sự cố xảy ra

 1. Yêu cầu về cất giữ
 2. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Trên mỗi phiếu an toàn hóa chất cần phải ghi đầy đủ những thông tin về ngưỡng giới hạn tiếp xúc hóa chất; các biện pháp kiểm soát an toàn hóa chất, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ gây cháy nổ, độ pH,…

 1. Yêu cầu trong việc thải bỏ

Trong phiếu an toàn hóa chất phải mô tả được các chất thải và các thông tin xử lý.

 1. Yêu cầu trong vận chuyển
 2. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ
 3. Các thông tin cần thiết khác

Các thông tin cần thiết khách như mục đích sử dụng; thông tin nhà cung cấp; địa chỉ liên hệ khi cần thiết, phân loại GHS và thông tin phân loại theo số liệu hợp lệ,…

Trên đây là những chia sẻ của Học viện xây dựng về phiếu an toàn hóa chất là gì? Các nội dung cần có trong phiếu an toàn chất. Hy vọng với những thông tin trên, có thể giúp cho bạn đọc có nhiều hiểu biết hơn về an toàn hóa chất và phiếu an toàn hóa chất.