Quy định về chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng được thể hiện ở đâu?

Là một trong cơ sở giáo dục được sự cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ liên quan đến người chỉ huy trưởng của Bộ Xây dựng. Học viện xây dựng rất vinh dự và tự hào khi mở các lớp bồi dưỡng trình độ, năng lực cho những người chỉ huy trưởng tương lai tại các công trình. Để những người giữ chức vụ này có thể được làm nhiệm vụ điều hành và quản lý các hoạt động thi công xây dựng.

Bắt buộc những người này phải có chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng. Học viện xây dựng sẽ cấp chứng chỉ này cho những học viên đáp ứng những điều kiện về năng lực theo quy định. Vậy thì có những quy định về chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết này nhé. 

quy-dinh-ve-chung-chi-hanh-nghe-chi-huy-truong
Những người muốn làm chỉ huy trưởng thì cần phải có chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

Quy định về chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng được hiểu là? 

Để những cá nhân có thể hoạt động trong nghề chỉ huy trưởng thì cần phải có đủ năng lực, trình độ phù hợp với chức vụ đảm nhận. Bên cạnh đó là việc đáp ứng những yêu câù nhất định về kiến thức, tinh thần trách nhiệm cao độ và kinh nghiệm liên quan đến nghề nghiệp.

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng chính là một minh chứng cho việc một cá nhân có đủ năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ này. Nói cách khác nó là điều kiện bắt buộc đối với những ai muốn làm chỉ huy trưởng tại các công trình xây dựng. Tuy nhiên thì việc cấp chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng cần phải tuân theo những điều kiện nhất định. Hay còn gọi là những quy định về chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

quy-dinh-ve-chung-chi-hanh-nghe-chi-huy-truong
Có rất nhiều những quy định liên quan đến chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

 

 

Những quy định về chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng theo pháp luật? 

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng lầ điều kiện bắt buộc đối với những ai muốn làm chỉ huy trưởng tại công trình của đơn vị thi công xây dựng. Bởi đây chính là quy định được thể hiện rõ ràng trong các văn bản pháp luật do Bộ xây dựng cấp phép và ban hành. 

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Tại khoản 3 và khoản 4 của điều 36 trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP yêu cầu về năng lực của những cá nhân hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Chỉ huy trưởng chính là một cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên chứng chỉ hành nghề là điều kiện bắt buộc của người giữ chức vụ này.

Tiếp theo là tại khoản 2 và khoản 3 của điều 37 cũng trong Nghị định này là quy định liên quan đến chứng chỉ hành nghề. Đó là việc mẫu chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng phải tuân theo quy định và người có thẩm quyền cấp. Đây là quy định liên quan đến chứng nghề hành nghề trong lĩnh vực xây dựng. Nên nó sẽ bao gồm cả người chỉ huy trưởng tại các công trình thi công xây dựng. 

quy-dinh-ve-chung-chi-hanh-nghe-chi-huy-truong
Điều 37 trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP là những quy định về chứng chỉ hành nghề bao gồm cả chỉ huy trưởng

Luật xây dựng 2014

Khoản 1 và khoản 3 trong điều 148 của Luật xây dựng 2014 có nội dung liên quan đến điều kiện về năng lực của các cá nhân hoạt động xây dựng. Trong đó bao gồm có chỉ huy trưởng của công trình xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định. Điều 149 tại khoản 1 và 2 trong bộ Luật này cũng đã nêu ra ý nghĩa của chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng và điều kiện để một cá nhân được cấp.

Từ đó chúng ta có thể suy ra được người chỉ huy trưởng phải tuân theo những quy định về chứng chỉ hành nghề trong điều khoản này. Khoản 2 của điều 157  của bộ Luật này đã thể hiện rõ nhất về điều kiện năng lực và chứng chỉ hành nghề của người chỉ huy trưởng. 

quy-dinh-ve-chung-chi-hanh-nghe-chi-huy-truong
Khoản 2 điều 157 của Luật xây dựng 2014 quy định về việc người chỉ huy trưởng cần phảo có chứng chỉ hành nghề phù hợp

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Với khoản 1, khoản 3 và khoản 5 trong điều 44 là những thông tin liên quan đến chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Tại các điều khoản này trình bày về nội dung liên quan đến chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thời hạn và thẩm quyền cấp của chứng chỉ. Tiếp đến là điều 45 trong Nghị định là những quy định về điều kiện chung của những cá nhân để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Những điều khoản này sẽ được áp dụng đối với người giữ chức vụ chỉ huy trưởng. 

Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Các điều khoản 44, 44a, 44b và điều 45 trong Nghị định 100/2018/NĐ-CP là tất cả những nội dung quy định và chứng chỉ hành nghề hoạt động trong lĩnh vưc xây dựng. Đó là những thông tin về nội dung của chứng chỉ hành nghề gồm: đối tượng cấp, thời hạn của chứng chỉ, mẫu chứng chỉ và người cấp. Bên cạnh đó là những quy định về các trường hợp cấp và thu hồi chứng chỉ, thẩm quyền cấp và thu hồi.

Ngoài ra còn là những yêu cầu liên quan đến điều kiên chung để được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Điều này cũng áp dụng và được quy định bao gồm cả người chỉ huy trưởng. Và cũng trong Nghị định này tại điều 53 là điều kiện và phạm vi hoạt động của người chỉ huy trưởng được phân theo từng hạng. 

quy-dinh-ve-chung-chi-hanh-nghe-chi-huy-truong
Điều 44 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP là nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm cả người chỉ huy trưởng

Nghị định mới nhất số15/2021/NĐ-CP

Các điều khoản 62, 63, 64, 65 và điều 66 là những nội dung quy địnhvề chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Đó là những yêu cầu về chứng chỉ hành nghề; quy định về cấp, thu hồi và gia hạn chứng chỉ; thẩm quyền cấp và thu hồi chứng chỉ. Bên cạnh đó là quyền và trách nhiệm của các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ và điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Khoản 1 điều 74 trong Nghị định này là điều kiện để được hành nghề của chỉ huy trưởng tương ứng với từng hạng. Điều 76, 77, 78, 79 và điều 80 thể hiện một cách chi tiết những vấn đề liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Chỉ huy trưởng là một cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên phải tuân theo những quy định về chứng chỉ hành nghề này.

quy-dinh-ve-chung-chi-hanh-nghe-chi-huy-truong
Khoản 1 của điều 74 trong Nghị định số15/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện hành nghề của người chỉ huy trưởng

 Quy định về chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng cần lưu ý những gì? 

  • Đây là những quy định được áp dụng với những người hoạt động xây dựng nói chung và người chỉ huy trưởng nói riêng. Chính vì vậy mà những cá nhân này phải thực hiện những điều khoản tại các văn bản pháp luật này một cách nghiêm túc và chính xác. 
  • Thông tin về thẩm quyền của người cấp, thu hồi và trình tự cấp được áp dụng với những cơ sở giáo dục được sự cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ của Bộ xây dựng. Những cơ sở, tổ chức này cần tiến hành những yêu cầu theo đúng những quy định của pháp luật. 
  • Nói chung là tất cả mọi cá nhân và tổ chức có liên quan đến chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng cần phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt các quy định. Nếu làm trái và có những điều khoản đã được quy định của chính phủ sẽ bị xử phạt thích đáng. 

Dưới sự cấp phép của Bộ xây dựng mà Học viện xây dựng đã thực hiện rất tốt những quy định về chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng. Bên cạnh đó học viện chú trọng vào việc đầu tư, nghiên cứu và phát triển những phương pháp giảng dạy hiệu quả tới học viện của mình.

Học viện hỗ trợ và giúp đỡ để học viên của mình có kết quả bồi dưỡng và năng lực xuất sắc nhất. Từ đó giúp các bạn sớm có chứng chỉ hành nghề và làm việc tại các vị trí mà mình mong muốn. Nếu các bạn có nhu cầu muốn học tập và có một công việc phù hợp hãy tìm đến với Học viện xây dựng nhé. 

Các bạn có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ

Thông tin liên hệ

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!