Quy định về đấu thầu qua mạng tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT

Bộ kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết về cung cấp thông tin về đấu thầu và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng. Kể từ ngày 01/02/2020 các quy định về đấu thầu qua mạng trong Thông tư mới nhất của Bộ kế hoạch và Đầu tư bắt đầu có hiệu lực.

Công khai hồ sơ mời thầu gói thầu không áp dụng đấu thầu qua mạng

Một trong những điểm nổi bật tại Thông tư số 11 là quy định bắt buộc phải công khai hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mặc dù gói thầu đó không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

quy-dinh-ve-dau-thau-qua-mang1

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, trong quá trình đăng tải thông tin báo mời thầu, mời chào hàng, thì những bên mời thầu bắt buộc phải đính kèm các tài liệu liên quan như quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá.

Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu được phát hành ngay trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sau khi hoàn thành bước đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng. Đối với đấu thầu không thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.  Nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá tiền bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu khi hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất được tiếp nhận.

Quy định về lộ trình đấu thầu qua mạng

Lộ trình quy định về đấu thầu qua mạng năm 2020 , toàn bộ tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào cạnh tranh thuộc các lĩnh vực như hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn nếu gói thầu có giá trị không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp nếu gói thầu có giá trị không quá 10 tỷ đồng. Đối với những trường hợp các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn thầu thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các.

quy-dinh-ve-dau-thau-qua-mang2

Lộ trình quy định về đấu thầu qua mạng năm 2021 như sau. Việc  tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực như hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn gói thầu có giá trị không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp đối với những gói thầu có giá trị quá 20 tỷ đồng.  Trừ những trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Đối với giai đoạn từ năm 2022 -2025, Bộ kế hoạch và đầu tư cũng có những quy định về đấu thầu qua mạng như sau. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu đạt 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 100%  gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% gói thầu mua sắm tập trung.

quy-dinh-ve-dau-thau-qua-mang3

Quy định về đấu thầu qua mạng đối với nhà đầu tư và nhà thầu

Về phía nhà đầu tư, nhà thầu có thể tự hủy chứng thư số. Theo Thông tư số 11 của Bộ kế hoạch và đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu sau khi thực hiện xong các bước đăng ký để tham gia vào Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia sẽ được cấp chứng thư số. 

Bên mời thầu và nhà thầu có thể hủy chứng thư số theo sự hướng dẫn trên hệ thống mạng hoặc gửi công văn yêu cầu hủy chứng thư số đến Trung tâm quản lý Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đồng thời, bên nhà thầu và bên mời thầu có thể sao chép chứng thư số và lưu trữ trên đĩa cứng, USB, thẻ ghi nhớ hoặc các phương tiện lưu trữ thông tin khác. Ngoài ra, các bên cũng có thể đăng ký thêm chứng thư số theo quy định của pháp luật.

Quy định về thành phần hồ sơ đăng ký đấu thầu qua mạng

Đối với bên mời thầu

  • Đơn đăng ký bên mời thầu
  • Bản sao có công chứng giấy quyết định thành lập doanh nghiệp của bên mời thầu 
  • Bản sao có công chứng chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đăng ký.

Đối với bên nhà thầu

  • Đơn đăng ký bên nhà thầu
  • Bản sao có công chứng giấy quyết định thành lập của doanh nghiệp bên nhà thầu. 
  • Bản sao có công chứng chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đăng ký bên nhà thầu

Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

Trong thời hạn 02 ngày, Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia sẽ kiểm tra và đối chiếu  tính chính xác của hồ sơ đăng ký nhà thầu và nhà mời thầu. 

Với những quy định về đấu thầu qua mạng của Thông tư 11, bên mời thầu không thể gây khó dễ cho nhà thầu khi tiếp cận hồ sơ mời thầu. Bên cạnh đó cũng tạo nhiều điều kiện cho các nhà thầu được cạnh tranh một cách công bằng. Thông tư này cũng có những quy định cụ thể về lộ trình thực hiện đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tạo nhiều thuận lợi cho các bên tham gia hệ thống. 

Thông tin liên hệ

Hân hạnh được hợp tác và cam kết mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ chất lượng, nhanh chóng nhất với giá cả phải chăng!