Tại sao phải thực hiện nội quy an toàn vệ sinh lao động?

An toàn vệ sinh lao động là vấn đề mà Nhà nước, người sử dụng lao động  và người lao động quan tâm. Việc thực hiện có nghiêm túc hay không những quy định mà Nhà nước ban hành rất khó kiểm soát. Vì vậy việc ban hành nội quy an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, doanh nghiệp là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với người sử dụng lao động. Hãy cùng Học viện xây dựng tìm hiểu về nội quy này qua bài viết sau đây nhé!

Khái niệm nội quy an toàn vệ sinh lao động

An toàn vệ sinh lao động là những quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động. Ngoài ra còn bảo vệ lợi ích lâu dài của người lao động trong quá trình làm việc.

Nội quy an toàn vệ sinh lao động được hiểu là những điều lệ được định tại các văn bản, thông tư của chính phủ ban hành trong phạm vi an toàn vệ sinh lao động. Đó là những nguyên tắc, quy tắc, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động bắt buộc phải thực hiện khi ký kết hợp đồng lao động.

noi-quy-an-toan-ve-sinh-lao-dong

Tại sao phải có nội quy an toàn vệ sinh lao động?

Nội quy an toàn lao động là một trong những căn cứ để  thể hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Dưới đây là những lý do cần phải có nội quy này:

  • Quy định đưa ra nhằm đảm bảo tất cả những công ty, xí nghiệp, người sử dụng lao động phải thực hiện các nội dung trong quy định để đảm bảo sự an toàn cho người lao động.
  • Giúp cho doanh nghiệp thể hiện được sự kỷ luật trong công việc, thực hiện đúng quy định của pháp luật 
  • Đây cũng là một điều giúp doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ, thủ tục pháp lý.
  • Người lao động được thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của mình thông qua các  quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. 
  • Là cơ sở để người sử dụng lao động có đủ lý do và khả năng xử lý, buộc người lao động phải chịu những hình thức xử lý thích đáng khi không tuân thủ đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động.

Nội quy an toàn vệ sinh lao động là điều mà người sử dụng lao động và người lao động bắt buộc phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Nó chính là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên khi tham gia ký kết hợp động lao động. 

noi-quy-doanh-nghiep

Quy định về nội dung chủ yếu của nội quy an toàn lao động

Nội dung nội quy an toàn lao động không được trái với pháp luật.  Nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu:

– Thời gian làm việc (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc), thời gian nghỉ ngơi.

– Trật tự tại nơi làm việc.

– An toàn, vệ sinh lao động ở nơi làm việc.

– Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động.

– Các hành vi vi phạm nội quy lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Tuy nhiên, trong Bộ luật an toàn vệ sinh lao động cũng quy định, trước khi ban hành nội quy, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của đại diện tập thể lao động tại công ty, cơ sở. Nội quy lao động phải được thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến người lao động. Quy định an toàn vệ sinh lao động phải được niêm yết tại những vị trí dễ quan sát tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy này tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động, không được tự ý sử dụng khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.

Thực hiện nội quy an toàn vệ sinh lao động

Khi nội quy được ban hành và bắt đầu có hiệu lực, bắt buộc người lao động và sử dụng lao động phải nghiêm túc chấp hành.

Người sử dụng lao động sau khi ban hành nội quy phải có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người lao động để họ nắm chắc và hiểu được những gì đã được quy định trong nội quy để thực hiện một cách nghiêm túc. 

Theo đó, người lao động phải tuân thủ các quy định về thời gian, trật tự nơi làm việc và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Có trách nhiệm trong việc phòng chống, ngăn ngừa các nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình làm việc.

Tuân thủ đúng các quy tắc bảo hộ lao động để ngăn ngừa tai nạn và nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp. 

noi-quy-an-toan-lao-dong-cua-cong-ty

Xử lý các hành vi vi phạm nội quy

Bên cạnh việc ban hành, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Việc đưa ra các biện pháp xử lý những hành vi vi phạm, không tuân thủ đúng với nội quy cũng rất cần thiết. 

Đây là cơ sở để người sử dụng lao động có những hình thức kỷ luật đối với người lao động không thực hiện đúng nội quy, gây thiệt hại về tài sản, lợi ích cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc đưa ra các mức xử phạt cũng làm tăng được tính kỷ luật, trách nhiệm của mỗi người lao động.

Nói tóm lại, nội quy an toàn vệ sinh lao động là một trong những quy định không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Nó thể hiện tinh thần, trách nhiệm tổ chức, doanh nghiệp đối với người lao động. Mặt khác, nó cũng là giải pháp để người lao động tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được đặt ra.