Thời điểm xác nhận đã đăng ký thông tin nhà thầu

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Q.T (TP. HCM) hỏi: Xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính từ ngày nhà thầu nộp đơn đăng ký hay ngày được phê duyệt?

Công ty cũng muốn biết, trường hợp nhà thầu có ngày phê duyệt trên Hệ thống này trùng với ngày đóng thầu thì có coi là hợp lệ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 15 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, một trong các điều kiện để nhà thầu có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống).

Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Theo đó, khi tham dự nhà thầu phải đáp ứng quy định nêu trên, nội dung xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống được hiểu là thời điểm nhà thầu được phê duyệt và có tên trên Hệ thống.

(Theo chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay