Thời gian huấn luyện an toàn lao động tối thiểu của nhóm đối tượng

Chỉ khi đảm bảo được thời gian huấn luyện an toàn lao động được thực hiện một cách nghiêm túc thì người lao động mới có thể yên tâm làm việc. Vậy theo pháp luật hiện hành những đối tượng nào cần huấn luyện an toàn lao động? Thời gian huấn luyện của từng nhóm đối tượng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Thế nào là huấn luyện an toàn lao động?

Trước khi tìm hiểu về thời gian huấn luyện an toàn lao động, chúng ta cần tìm hiểu kỹ về thế nào là an toàn lao động? Huấn luyện an toàn lao động là gì? 

An toàn lao động có thể hiểu là các giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố gây nguy hiểm người lao động. Hoạt động này  nhằm bảo đảm hạn chế tối đa việc xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động. An toàn lao động không tốt sẽ gây tai nạn lao động.

Vậy huấn luyện an toàn lao động là gì? Huấn luyện an toàn lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động và cả người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn lao động. Từ biện pháp này có thể giảm thiểu tối đa nhất các rủi ro, nguy hiểm gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

thoi-gian-huan-luyen-an-toan-lao-dong-1

Đối tượng cần huấn luyện an toàn lao động

Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định, có 6 nhóm đối tượng phải tham gia huấn luyện an toàn lao động.

Nhóm 1: Những người chịu trách nhiệm phụ trách công tác an toàn

Đây là những người đứng đầu cơ sở, đơn vị, phân xưởng, … chịu trách nhiệm về việc quản lý an toàn lao động. 

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn lao động

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động tại cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt

Nhóm người lao động phải thực hiện những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Những người làm công việc thuộc trong danh mục quy định của Bộ lao động thương binh xã hội. 

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3,và 5

Những người lao động không thuộc các nhóm trên, bao gồm cả người học nghề, thực tập, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.

thoi-gian-huan-luyen-nhom-5

Thời gian huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5 và 6

Phụ thuộc vào từng nhóm đối tượng, tính chất công việc là lĩnh vực hoạt động, các nhóm đối tượng có thời gian huấn luyện an toàn lao động cũng khác nhau.

Nhóm 1: Thời gian huấn luyện tối thiểu là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Huấn luyện định kỳ 02 năm/ lần. 

Nhóm 2: Thời gian huấn luyện tối thiểu là 48 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Huấn luyện định kỳ 02 năm/ lần. 

Nhóm 3: Thời gian huấn luyện tối thiểu là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Huấn luyện định kỳ 02 năm/ lần. 

Nhóm 4: Thời gian huấn luyện tối thiểu là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Huấn luyện định kỳ 01 năm/ lần. 

Nhóm 5:  Thời gian huấn luyện tối thiểu là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Huấn luyện định kỳ 02 năm/ lần. 

Nhóm 6: Thời gian huấn luyện tối thiểu là 4 giờ. Huấn luyện định kỳ 02 năm/ lần. 

Hình thức huấn luyện

  •  Huấn luyện lần đầu.
  • Huấn luyện định kỳ hàng năm (Thời gian huấn luyện an toàn lao động định kỳ thường chiếm 50% thời gian so với đợt huấn luyện lần đầu).
  • Huấn luyện lại: Huấn luyện lại được áp dụng khi người lao động thay đổi vị trí làm việc, công nghệ được áp dụng trong quá trình làm việc bị thay đổi. Đối với người nghỉ việc từ 6 tháng trở lên hoặc không đạt yêu cầu khi kiểm tra cũng phải được huấn luyện lại. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu không tuân thủ thời gian huấn luyện an toàn lao động 

Nếu trong môi trường làm việc mà các cá nhân không tuân thủ việc huấn luyện an toàn lao động và đảm bảo đúng thời gian huấn luyện an toàn lao động có thể gây ra rất nhiều những hệ lụy, gây thiệt hại về người và vật chất. 

Ví dụ nếu làm việc trong môi trường độc hại, môi trường nguy hiểm như làm việc trong lĩnh vực hóa chất, điện,…Việc không tuân thủ nghiêm ngặt thời gian huấn luyện dẫn đến người học thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng về mức độ nguy hiểm của công việc. Không biết các xử lý khi có tai nạn nghề nghiệp xảy ra. Thậm chí hiểu sai về các quy trình an toàn lao động. 

huan-luyen-an-toan-lao-dong-cac-nhom

Tùy vào vị trí công tác, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mà có những quy định riêng của pháp luật về thời gian huấn luyện bao gồm học lý thuyết, thực hành và kiểm tra. 

Việc huấn luyện về an toàn lao động và thời gian huấn luyện an toàn lao động sẽ được bố trí phù hợp với vị trí làm việc, tính chất ngành nghề, quy mô đào tạo. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dừng doanh nghiệp, người sử dụng lao động hãy chủ động tổ chức các khóa huấn luyện an toàn lao động cho công nhân viên của mình. Việc làm này không những bảo vệ tính mạng, tài sản của doanh nghiệp mà còn là thực hiện đúng những quy định của pháp luật Nhà nước.