Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Bài viết này chỉ rõ những thủ tục liên qua đến việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, văn bản pháp lý quan trọng, chứng minh năng lực cá nhân trong lĩnh vực nghề nghiệp mà họ hoạt động.

Bất cứ ai hoạt động trong lĩnh vực xây dựng mà pháp luật quy định có chứng chỉ hành nghề đều nên sở hữu chứng chỉ hành nghề phù hợp với điều kiện bản thân và yêu cầu công việc.

Các lĩnh vực đó bao gồm: khảo sát xây dựng, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình, giám sát thi công, kiểm định, định giá, chỉ huy trưởng công trình và quản lý dự án.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Để được cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân cần đáp ứng cả điều kiện chung và điều kiện cụ thể liên quan đến lĩnh vực hành nghề và hạng chứng chỉ mà cá nhân muốn được cấp chứng chỉ.

Các điều kiện này đã được quy định cụ thể tại nghị định 100/2018/NĐ-CP, mời các bạn tìm đọc để nắm rõ.

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề

2.1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Khoản 3, điều 149, Luật xây dựng 2014 quy định về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I;

Sở Xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng các hạng còn lại.

Như vậy, thẩm quyền cấp chứng chỉ xây dựng chia theo loại chứng chỉ: Loại 1 do cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng sát hạch, cấp chứng chỉ; các loại chứng chỉ còn lại do Sở Xây dựng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề.

2.2. Trình tự cấp

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề trải qua 2 bước:

Bước 1: Tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Việc tổ chức sát hạt bao gồm các trường hợp sau:

+ Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề

+ Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề. . Cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì không yêu cầu sát hạch.

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thông báo thời gian, địa điểm và danh sách cá nhân đủ/không đủ điều kiện sát hạch trước thời gian tổ chức sát hạch ít nhất 03 ngày.

Bước 2: Đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo các điều kiện tương ứng với từng hạng và lĩnh vực hoạt động xây dựng. Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng khi các điều kiện được đánh giá là đạt yêu cầu.

Tương ứng với từng hạng và lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, tổ chức phải có cá nhân đảm nhận các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; cá nhân tham gia thực hiện công việc có chuyên môn phù hợp theo quy định. Mỗi cá nhân thuộc tổ chức có thể đảm nhận một hoặc nhiều chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, tham gia thực hiện các công việc khi đáp ứng được điều kiện năng lực tương ứng theo quy định.

Cá nhân tham gia thực hiện công việc của tổ chức được xác định là phù hợp với lĩnh vực hoặc loại hình đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khi có trình độ chuyên môn được đào tạo tương ứng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này phù hợp với công việc đảm nhận. Riêng trường hợp cá nhân phụ trách thi công phải có trình độ chuyên môn được đào tạo tương ứng với trình độ chuyên môn được đào tạo của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.

* Hiệu lực của chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tối đa 05 năm. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

Nhìn chung, các thủ tục này không quá phức tạp nhưng khá mất thời gian để tìm hiểu. Sở hữu chứng chỉ nhanh nhất, tiết kiệm thời gian nhất bằng cách Liên hệ với Học viện xây dựng để được tư vấn miễn phí ngay hôm nay:

Địa chỉ: 158 Phố Hạ Đình,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0947 678 529

Facebook Messenger: Link