Ý nghĩa của thông tư mới về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để để giảm thiểu tối đa nhất tai nạn lao động. Nhà nước đã đưa ra Thông tư mới về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, yêu cầu doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định về nội dung và thời gian.

Khái niệm chung về an toàn, vệ sinh lao động

An toàn, vệ sinh lao động được hiểu là tổng hợp các biện pháp, phương pháp nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, sự cố trong quá trình làm việc. Việc thực hiện an toàn lao động sẽ giúp hạn chế, giảm thiểu tối đa nhất các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đảm bảo doanh nghiệp không bị thiệt hại nặng nề về người và vật chất.

the-an-toan-lao-dong

Ý nghĩa thông tư mới về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Luật an toàn vệ sinh lao động của Việt Nam được xây dựng từ năm 2012, trình Quốc hội năm 2014 và có hiệu lực năm 2015.

Việc ra đời của Luật an toàn vệ sinh lao động được kỹ vọng sẽ nâng cao hiệu quả công tác phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

Việc đưa ra những quy định, thông tư về huấn luyện an toàn lao động có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn hoạt động sản xuất.

Đầu tiên, việc đưa ra thông tư mới về huấn luyện an toàn, nó thể hiện được sự quan tâm của các cấp chính quyền, của nhà nước đối với sức khỏe, an toàn và vệ sinh lao động của người lao động.

Thứ hai, với các điều, khoản được quy định tại thông tư phản ánh nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động trong vấn đề đảm bảo an toàn vệ sức khỏe cũng như tính mạng của người lao động.

Thứ ba, Thông mới về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động còn là động lực để người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với người sử dụng lao động, phải đảm bảo các yếu tố về môi trường làm việc, cung cấp các trang thiết bị bảo hộ đầy đủ cho người lao động.

Điểm đổi mới trong thông tư mới về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 26/12/2018, Bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

Điểm đổi mới nổi bật ở Thông tư này là tổng thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Tổng thời gian huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người huấn luyện là 48 giờ, không bao gồm thời gian kiểm tra. 

noi-dung-doi-moi-cua-thong-tu

– Đối với người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thực hiện huấn luyện cho Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện là 80 giờ.

– Đối với người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chỉ thực hiện huấn luyện an toàn cho nhóm 4 tại doanh nghiệp hoặc người huấn luyện thực hành là 40 giờ.

Về nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lần đầu đối với người huấn luyện, gồm 02 nội dung sau:

– Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động như đối với người trực tiếp làm công tác an toàn vệ sinh lao động (nhóm 2) theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP bao gồm: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động tại; Huấn luyện các kiến thức chuyên ngành (kiến thức tổng hợp về máy móc, thiết bị,… có yếu tố gây nguy hiểm và quy trình làm việc với các máy móc, thiết bị, vật tư, chất hóa học có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động)

– Nội dung kỹ năng huấn luyện.

Lợi ích khi tham gia huấn luyện an toàn lao động theo thông tư mới

Đối với Doanh nghiệp

Việc thực hiện những quy định được nêu ra trong Thông tư sẽ làm tăng uy tín của công ty trong mắt người lao động, đối tác và khách hàng. Tất cả mọi người đều muốn làm việc và hợp tác với một doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật, và không có bất kỳ một tai tiếng nào liên quan đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Thứ hai, đây cũng là cách giúp doanh nghiệp đưa ra những biện pháp phòng ngừa, giảm tối đa tai nạn trong quá trình sản xuất, làm việc của người làm. Từ đó giảm những thiệt hại về con người và vật chất cho doanh nghiệp.

Cuối cùng, khi thực hiện các quy định của thông tư mới về huấn luyện an toàn lao động sẽ giúp tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

loi-ich-an-toan-ve-sinh-lao-dong

Đối với Người lao động

Khi được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, người lao động sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để bảo vệ chính mình trong quá trình lao động. Nhận biết được các mối nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình làm việc từ đó hạn chế được tai nạn xảy ra.

Ở bất cứ đất nước nào cũng có các điều luật, quy định để bảo vệ sự công bằng cho người sử dụng lao động và người lao động. Ở Việt Nam cũng vậy, thông tư mới về huấn luyện an toàn lao động nhằm bảo vệ quyền lợi cũng như nghĩa vụ của người lao động. Mỗi năm đi qua, Luật an toàn vệ sinh lao động ngày càng được hoàn thiện hơn, bổ sung những thiếu sót của bộ luật trước, đảm bảo được quyền lợi của đôi bên.